Zsírosné Pongor Magdolna

Partnerközpontúság a szakértői és a tanácsadói munkában

zsirosnepongorkatalin

Bemutatkozás

Zsírosné Pongor Magdolna a létavértesi Irinyi János Általános Iskola igazgatója (1985-től). Tizenkét település önszerveződő igazgatói munkaközösségének választott vezetője.

Előadásomat a saját, és a munkaközösséget alkotó igazgató kollegák tapasztalatai alapján készítettem.

 

I./ A szakértői tevékenység szükségességének indoklása

Közös probléma:

 • A települési önkormányzatok szakemberhiány miatt nem tudják törvényességi, tanügyigazgatási, szakmai ellenőrzési tevékenységüket ellátni az intézmények felé (nem alkalmaznak az önkormányzati hivatalokban oktatási szakembert).

II./ A szakértő tevékenységi területei az elmúlt években

 • Az intézmények pedagógiai programjának szakértői véleményezése (1998.), majd a kerettantervnek megfelelő módosítás véleményezése (2001.)
 • Szervezeti és Működési Szabályzatok véleményezése (2000.)
 • A kötelező eszközbeszerzés érdekében felmérés javaslatpótlásra, pályázat készítése a Megyei Közalapítványhoz
 • Iskolai és óvodai vezetői pályázatok véleményezése
 • Törvényességi, tanügyigazgatási ellenőrzés
 • Szakmai tevékenység ellenőrzése (pl. idegen nyelv oktatása)
 • Munkajogi tanácsadás
 • Minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez tanfolyamok vezetése, szervezése
 • Nevelők továbbképzésének szervezése (minőségbiztosítási alaptanfolyam, mérési-értékelési ismeretek című tanfolyam)
 • Pályázat készítése a Comenius I. modell kiépítésére (csoportos és egyéni pályázat)
 • Szakszolgálat kiépítésének elkezdése (pl. logopédus, pszichológus alkalmazása pályázati pénzből)
 • Tanulók neveltségi szintjének mérése 4. és 6. évfolyamon
 • Kísérlet kistérségi társulás létrehozására (folyamatban van) „Erdőspusztai Önkormányzatok Oktatásszolgáltatási és Tanügyi Társulása” néven.

III./ Felmerülő igények a szakértői tevékenység területeit illetően 

 • A kistérségi társulás létrehozásának megvalósításában való tevékenység
 • A szakszolgálat kiépítése és szélesítése
 • Szakmai intézményközi munkaközösségek létrehozása
 • Pedagógus továbbképzési rendszer szélesebb körű működtetése
 • Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése.

IV./ Anyagi háttér

Az eddigi tevékenységhez a szükséges anyagi fedezetet biztosította:

 • az önkormányzatok vállalt önrésze,
 • különböző pályázatok, pl. SZAK 2000-2001-2000. SOROS Alapítvány
 • Comenius I. modellre pályázat.

V./ A szakértői tevékenység hatása intézményvezetői szemmel

 • Rávilágít a hiányosságokra, ezáltal segít eligazodni a törvények és rendeletek útvesztőjében
 • Szakértői véleményével hitelessé teszi munkánkat a fenntartó előtt
 • Hatékonyabbá, színvonalasabbá válhat vezetői munkánk
 • Önbizalmat adhat, sikeresebbnek, magabiztosabbnak érezhetjük magunkat.