Hodos Julianna

 Az Oktatási Minisztérium elmúlt négy évi közoktatási szakértői és pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység igénybevételéhez kiírt pályázatainak fenntartói tapasztalatai, és a pályázatok folytatásával kapcsolatos fenntartói igények

hodosjulianna

 

Előadásom témája az Oktatási Minisztérium elmúlt négy évi közoktatási szakértői és pedagógiai szakmai szolgáltatói tevékenység igénybevételére kiírt pályázatainak fenntartói tapasztalatai, és a pályázatok folytatásával kapcsolatos fenntartói igények.

Bevezetőmben szeretném röviden bemutatni azt a várost, amelynek vonatkozásában mondom el a fenntartó és a polgármesteri hivatal oldaláról a tapasztalatokat.

I. Karcag város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, lakosságának száma 22.996 fő (2001.évi statisztikai adat).

A Karcag Városi Önkormányzat az alábbi közoktatási intézményeket működteti:

 • 1 óvoda, 10 tagintézménnyel (850 férőhely)
 • 5 általános iskola (2095 tanuló)
 • 3 középiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola :1470 tanuló)
 • 1 alapfokú művészetoktatási intézmény, zeneiskola (405 tanuló)
 • nevelési tanácsadó.

A városban még két általános iskola működik, egyik megyei, a másik a karcagi Református Egyházközség fenntartásban.

A Városi Önkormányzat tevékenységének, az oktatáshoz, a kultúrához való viszonyának nagyon rövid jellemzésére a következő információt kívánom átadni:

 • 1998-ban Könyvtárpártoló Önkormányzat cím,
 • 2001-ben Közművelődést Pártoló Önkormányzat cím,
 • 2002-ben Múzeumpártoló Önkormányzat Cím birtokosa.

II. A szakértői munka igénybevételéről

Mindannyian tudjuk, hogy a tantárgyi szakfelügyeleti rendszer végét az 1990. évi önkormányzati és az 1991. évi hatásköri törvény jelentette. A jogszabályok az iskolák törvényességi felügyeletének jogát a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnek adta át.

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét

 1. az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény által végzett pedagógiai mérések, értékelések, illetőleg az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő által végzett szakértői vélemény, továbbá az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga eredményei,
 2. a közoktatási intézmény által készített beszámoló, illetve
 3. az iskolaszék véleménye alapján értékelheti.

A fenntartó egyre inkább erőforrás szűkében van/lesz és így állandóan rákényszerül a racionálisabb gazdálkodásra, de számára az is létkérdés, hogy a polgárok elégedettsége érdekében intézkedjen. Ehhez tudnia kell például azt, hogy az általa fenntartott közoktatási intézményben megfelelő szintű nevelő-oktató munka folyik-e.

Elmondhatom, hogy városunkban 1991 óta minden tanévben valamilyen tantárgyi területen igénybevettük a szakértők munkáját. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak a fenntartó számára volt fontos a szakértő szakmai munkája, hanem a pedagógusoknak is. Az első években inkább tantárgyi mérésekre kértük fel a szakértő kollegákat, míg az utóbbi két évben óralátogatások kertében végezték ellenőrző munkájukat.

Nagyon jelentős segítséget jelentett számunkra az OM pályázata, amely lehetővé tette a következő területeken a szakértők munkájának igénybevételét:

 

SZAK ’99

 

 

 

Feladat kód

Pályázott tevékenység

Évfolyam

Kapott támogatás

Tapasztalat

C

Karcag város nevelési-oktatási intézményi igazgatási, szervezeti korszerűsítésére

-

80.000 Ft

Megerősítését adta a jelenlegi struktúrának

C

Karcag város nevelési-oktatási intézményeinek egységes intézményi nyilvántartási rendszerének kidolgozása

-

120.000 Ft

Elindította a jelenlegi rendszer kialakítására vonatkozó együttgondolkodást

E

Tankötelessé vált gyermekek iskolaérettségi vizsgálata

óvodások

500.000 Ft

60 gyermek iskolaérettségi vizsgálatát végezték el

G

Szakértői előadások Karcag város mérés-értékelés rendszerének kialakítása érdekében

pedagógusok

900.000 Ft

Intézményi munkát segítette

M

Karcag város nevelési-oktatási intézményeiben tudásszint mérés matematikából, magyar nyelv és irodalomból és segítségnyújtás angol nyelvből

4., 7.,

8., 9. és

11.osztály

3.116.000 Ft

Hasznos útmutatást adott az igazgatóknak, pedagógusoknak, fenntartónak

F

Fizika próbaverseny

5.-6.-7.-8. osztály

200.000 Ft

A tantárgy népszerűségét segítette

 

 

ÖSSZESEN

 

 

4.916.000 Ft

 

 

SZAK 2000

 

 

 

Feladat kód

Pályázott tevékenység

Évfolyam

Kapott támogatás

Tapasztalat

3.2.4.

Tematikus intézményellenőrzés és értékelés több intézmény vonatkozásában (magyar nyelv és irodalom)

4. osztály

600.000 Ft

Összehasonlítást adott az előző évi felmérés anyagához

3.1.2.

Helyi pedagógiai program jóváhagyása

Minden intézmény

500.000 Ft

Módosítást tekintette át

3.3.2.

Kollégiumi pedagógiai munka segítése

Három kollégium

300.000 Ft

Jogszabályoknak való megfeleltetés

3.5.

Közoktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka segítése (iskolaérettségi vizsgálat)

óvodások

400.000 Ft

Ismét 60 gyermek iskolaérettségi vizsgálata

3.2.4.

Tematikus intézményellenőrzés és értékelés több intézmény vonatkozásában (fizika próbaverseny)

általános iskolák

300.000 Ft

Fizika tantárgy népszerűsítése

3.5.

Közoktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka segítése (belső értékelési rendszer kidolgozásának segítsége)

egy iskola

80.000 Ft

Belső értékelési rendszer kidolgozásában kaptak segítséget

 

 

ÖSSZESEN

 

 

2.180.000 Ft

 

 

KÖZOKTATÁS 2001

 

 

 

Feladat kód

Pályázott tevékenység

Évfolyam

Kapott támogatás

Tapasztalat

3.3

A város valamennyi általános iskolájában a történelem tanítás szakmai ellenőrzése

7. osztály,

11. osztály

350.000 Ft

Eredményes, segítő szakértői tevékenység valósult meg.

3.3.

A város valamennyi általános iskolájában a testnevelés tanítás szakmai ellenőrzése

valamennyi pedagógus

1.600.000 Ft

Az óralátogatásokat kedvezően fogadták a pedagógusok

3.4

Intézményben folyó felzárkóztató munka segítése

két általnos iskola

220.000 Ft

Jelentős segítséget kaptak a pedagógusok

3.4.

Kollégiumban folyó nevelőmunka segítése

három kollégium

50.000 Ft

Nevelési eredmény vizsgálata

3.2.

Nagykun Református Általános Iskola törvényes működésének ellenőrzése

általános iskola

50.000 Ft

A szakértő ellenőrizte a ped. programot és az SzMSz-t

 

 

ÖSSZESEN

 

 

2.270.000 Ft

 

 

 

Közoktatás 2002

 

 

 

Feladat kód

Pályázott tevékenység

Évfolyam

Kapott támogatás

Tapasztalat

3.3.

Közoktatási intézményekben a környezet és természetismeret tantárgy szakmai ellenőrzése

4. osztály

500.000 Ft

 

3.3.

Közoktatási intézményben informatikai, számítástechnika tantárgy szakmai ellenőrzése

középiskolai tanárok

700.000 Ft

 

3.3.

Közoktatási intézményben angol nyelv tanításának szakmai ellenőrzése

2 általános iskola,

3 középiskola

700.000 Ft

 

3.8.

Kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés

3 középiskola

300.000 Ft

 

3.4.

Cigány kisebbségi nevelés-oktatás szakmai fejlesztése

2 általános iskola

250.000 Ft

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

2.450.000 Ft

 

 

III. Tapasztalatok

A szakértők valamennyi esetben nagyon körültekintően végezték munkájukat. A felkérés után személyesen bejelentkeztek az adott intézmény vezetőjénél és legtöbb esetben a polgármesteri hivatalnál is. A feladat elvégzése előtt áttekintették az iskolák alapdokumentumait, majd ütemtervet egyezettek az ellenőrzésben érintett pedagógusokkal, igazgatókkal.

Az írásos jelentést határidőre átadták a megbízónak. A jelentésekben elemezték a feltárt tényeket, megerősítést adtak a jól végzett munkában, a problémák esetében megoldási javaslattal éltek. A pedagógus kollegák örömmel fogadták a szakértők munkáját. Megállapítottuk, hogy a következő években is folytatnunk kell a szakértők felkérését városunk közoktatása érdekében. A további munka segítéséhez elengedhetetlen fontos az Oktatási Minisztérium által eddig is biztosított pályázati rendszer működtetése.