Bányai Sándor

Tudásfelhasználás és nevelés a tanórán kívüli tevékenység során – A „Nyolcvan perc alatt a Föld körül” című játék szervezése és pedagógiai értékelése

banyaisandor

 

Általános iskolai földrajzkönyv, 2002.:

„Görögország nemzeti össztermékének előállításából az ipar csaknem kétszeresen múlja felül a mezőgazdaságot, az ipari termelés értékének csaknem felét Athén és tágabb környéke (agglomerációja), tizedét Thesszaloniki üzemei szolgáltatják.”

„Spanyolország fővárosa Madrid. A Mezeta fennsíkján, az ország közepén fekszik. A főváros könnyűipara és élelmiszeripara jelentős, de finommechanikai, elektronikai és a gyógyszeripar legnagyobb üzemei is itt találhatók.”

Ilyen és ehhez hasonló részletek próbálják hetedikes gyerekek számára érdekessé tenni azokat az országokat, melyek Európa legtöbb beutazót fogadó államai között a dobogón állnak.

Egy játékos szekció

A szekció munkájához kapcsolódó játék előnye, hogy túl a száraz gazdasági földrajzon, a gyerekek számára megélhető, befogadható és figyelemfelkeltő módon mutasson be országokat, kultúrákat, embereket. Tegye mindezt úgy, hogy a gyerekek aktív szereplői, létrehozói legyenek ezeknek a bemutatóknak, de lehetőségük nyíljon ezzel párhuzamosan a társaik által létrehozott produkciók megtekintésére is.

A konferencia Debrecenben és a megyében meghirdetve lehetővé tette pedagógusoknak, illetve a főiskola hallgatóinak magán a szabadidős programon való térítésmentes részvételt, módszertani példát adva ezzel.

Külön köszönet jár ezért Ember Sándor Úrnak, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája igazgatójának, az iskola valamennyi pedagógusának és Engszler Attila szabadidő-szervezőnek, akik munkájukkal lehetővé tették a program létrejöttét.

A játék célja

Országok földrajzi, kulturális bemutatása, amely egy rövid, 10-15 perces műsor, tárlatvezetés vagy összekapcsolt játéksorozat keretében történik. Az egyes országokat a gyerekcsoportok személyes élményeik vagy tanulmányaik, olvasmányaik alapján jelenítik meg, és az országukat felkereső „turistacsoportoknak” játékos formában mutatják be, tanítják meg mindezt. A turistacsoportok egy központi utazási iroda szervezésében jutnak el az egyes országokba. Ők gyűjtik össze a jelentkezéseket az egyes „utakra”, és ők kísérik el a csoportokat az adott országba. A játék keretét módosíthatjuk úgy is, hogy az egyes helyszínek különböző országok pavilonjai a Világkiállításon, az utazási iroda pedig a Világkiállítás jegyirodája.

A játék menete

Az előkészítés során már elkészülnek az országok műsorai, dekorációi, valamint megtörténik a szükséges kellékek összegyűjtése is. Az országok a rendelkezésükre bocsátott termekben folyamatosan, többször egymás után adják elő bemutató műsorukat. Az utazási iroda gondoskodik arról, hogy a nézők mindig eljussanak a kezdésre kész ország terméhez és csak megfelelő létszámban érkezzenek. Az utazók tetszés szerint választhatnak az országok közül, a műsor megtekintése alkalmi csoportokban történik.

Az országok feladata

Rövid, 10-15 perces műsor keretében a gyerekek minél többet játsszanak el az adott országról lehetőleg a nézők bevonásával (dal- vagy tánctanítás, játéktanítás stb.). Mutassák be az ország jellemzőit fényképek, plakátok és egyéb tárgyak segítségével. Az egész terem berendezése (híres épületek képe, makettje, zászlók) a gyerekek jelmeze és beszéde, a dekoráció, a megkóstolható ételek mind-mind az adott országot idézik, de feleleveníthetik akár a választott ország történelmének valamely jól ismert eseményét, népszokását is.

A központ – az Utazási Iroda feladata

Az utazási iroda osztja be, hogy mely időpontban milyen országokba indulnak utak. Egyszerre több helyszínre indulnak utazások. Az egyes utak utaslétszáma adott ország műsorától, befogadó képességétől függ, de 15-20 főnél ne legyen több. Az utazási irodánál összegyűlt utasokat az idegenvezetők kísérik el az országok helyszíneire. (Útközben is játszhatnak: repülést, hajózást, tevegelést, stb.) Az ország programja végén az idegenvezető visszakíséri az utasokat a központi helyszínre, ahol azonnal újabb utakra jelentkezhetnek.

Kiegészítésként a központi utazási iroda szervezésében különböző rendezvényeken (országokról szóló videó- és diavetítések, táncházak, zenei műsorok, fényképkiállítás, nemzeti büfék, fellépők stb.) várják az érdeklődőket.

Értékelés

Az országok közötti verseny közönségszavazással dől el az országok gyűjtőládáiba dobott szavazócédulák alapján. A központ zsűrije külön értékeli a legjobb jelmezt, dekorációt, zenét, táncot, építményt stb. Az utazók közül a legtöbb országba eljutottak jutalmat kapnak. A sorszámozott útlevelek sorsoláson vehetnek részt.

Résztvevők

 • Az országok megjelenítői (országonként 2x5-15 fő). Az országok megjelenítői is utazhatnak váltással vagy egyes országok időnkénti szüneteltetésével!
 • Az utazók (a nézők)
 • A központi utazási iroda vezetői (jegyeladók, kísérők).
 • Létszám: 12-15 ország esetén kb. 400-500 gyerek számára megfelelő a játék. Minimális létszám: 100-120 fő, maximális létszámot a helyszín befogadóképessége befolyásolja.

Játékidő

Az utazások, a kiegészítő programok és az eredményhirdetés együtt legalább 3-4 óra. Amennyiben azonban nagyobb számú helyszínünk és sok részvevőnk van, az előkészületekkel (az egyes országok berendezésével) együtt egész napos programot jelent. Törekedjünk arra, hogy az elindított utazások száma arányban legyen a bemutatott országok számával, hogy az utasok minél több helyszínre eljuthassanak. Az utazó csoportokat (helyszín adottságaitól és az országok bemutatkozó műsorainak hosszától függően) kb. 30-40 percenként indíthatjuk el.

Helyigény és kellékek

 • Országonként egy-egy különálló terem (tanterem, szoba). Az utazási irodához és a kiegészítő programokhoz egy központi helyszín (aula, jó idő esetén udvar).
 • Az országok megjelenítéséhez a gyerekek által meghatározott kellékek és díszletek. Ezeket a gyerekek maguk készíthetik el.
 • Az utazóknak fejenként egy útlevél, amely alkalmas az országok pecsétjeinek összegyűjtésére. A turisták mindig az útlevelük beadásával jelentkezhetnek az egyes utakra. Az útlevél tartalmaz egy szavazócédulát is, melyet az utazó a játék végén a neki legjobban tetsző ország gyűjtőládájába dob be.
 • Országonként egy krumplipecsét vagy más jelölőeszköz, mellyel az utazók útlevelébe csak az adott országra jellemző jelölést tesznek.
 • Országonként egy gyűjtőláda (szintén az országnak megfelelően feldíszítve), melybe az ország a közönségszavazatokat gyűjti.
 • Országonként saját reklámok utazók toborzására (plakátok, videó- és hangzóanyag, szendvicsember, szórólapok, útjelző nyilak stb.).
 • Az országok kellékeiről az országok (csoportok) maguk gondoskodnak.
 • A központ kellékei a minél látványosabb megjelenés érdekében: plakátok, utazási irodák prospektusai, egyenruhák, reklámok, térképek, menetrendek stb.

A projekt munka

A bemutatók egy egyhónapos folyamat eredményeképpen jönnek létre. Ez a projektmunka a rendezvény legfőbb értéke, amely messze túlmutat a program lebonyolításának néhány órás időtartamán. Az egy hónap alatt olyan tervezett és szervezett kutatómunka zajlik, amely a pedagógus fokozott szerepvállalása mellett olyan helyzetet teremt a gyerekek számára, amelyben ők maguk motiváltak abban, hogy a lehető legszínvonalasabban, legérdekesebben tudja az osztályközösség bemutatni az általuk kiválasztott országot. A folyamat fejlett kooperációt tételez fel, hiszen a sokoldalú bemutatás sokféle érdeklődés kielégítését igényli, amihez sokrétű és összetett gyűjtőmunka szükségeltetik.

A kutatómunka eredménye egy komplex tevékenység: a díszletek és jelmezek kiválasztása, megtervezése és elkészítése, a zenék megválasztása, a táncok megtanulása, a nemzeti ételek összegyűjtése, és „megalkotása”, a képek vagy dia- és videóbemutatók anyagának válogatása, összeállítása. Ebben a munkában az osztály bármely tagja részt tud venni, lehetőséget és teret talál az önmegvalósításra – függetlenül a mechanikus tananyag-elsajátításban nyújtott képességétől.

Az információforrások is rendkívül sokfélék: a családi nyaralásokból származó diaképektől, az iskolai könyvtár állományától az Internetig. Az országok bemutatása során a hangsúly a kommunikációra kerül. Különösen értékes nevelési szituáció az érkező vendégekkel való kommunikáció elsajátítása: a köszöntés, az idegenvezetés, a kínálás, a búcsúzás közös kitalálása, begyakorlása, kipróbálása.