Dr. Polonkai Mária

Pedagógus-továbbképzések (szakértők továbbképzése) és akkreditációjuk

6.szekció Polonkai Mária

I. A pedagógus-továbbképzés jogszabályi keretei

 • A többször módosított közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 • A módosított Pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet
 • A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) számú OM rendelet
 • A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület működéséről szóló 46/1999. számú OM rendelet
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet
 • Az államigazgatási eljárás általános szabályai az 1957. évi IV. törvény

II. Általános rendelkezések

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2-6) a közoktatási intézmény vezetőjének feladatai:

 1. a továbbképzési terv (5 évre);
 2. beiskolázási terv (1 évre);
 3. 1 § (7-9) a fenntartó lehetséges feladatai.

III. A továbbképzés teljesítése

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint a kétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és tanulmányi követelmények teljesítésével teljesíthető.

5. § (2) A kétévenkénti továbbképzés – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - teljesíthető

 • a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
 • második vagy további pedagógus oklevél,
 • első pedagógus oklevél,
 • felsőfokú végzettség és szakképesítés,
 • a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítése megszervezésével.

IV. A továbbképzés engedélyezése

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7-8. §-a alapján

 • az alapítási engedélyt – a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület véleménye alapján – az oktatási miniszter adja ki, az engedély 5 évre szól,
 • az indítási engedélyt – a Pedagógus-továbbképzési Központ véleménye alapján – az oktatási miniszter adja ki, az engedély 5 évre szól,
 • az alapítási és indítási engedély iránti kérelem egy eljárásban is elbírálható, ha a kérelmeket együtt, ugyanaz az ügyfél adta be.

A továbbképzési jegyzék

Az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésekről az oktatási miniszter évente két alkalommal jegyzéket készít, amelyet minden év július 31-ig, illetve december 31-ig nyilvánosságra kell hozni az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában.

V. A továbbképzés szervezése

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) szerint

 • továbbképzést szervezhet, illetve szervezésében közreműködhet minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társulás, továbbá egyéni vállalkozó, ha tevékenységi köre erre feljogosítja, amennyiben az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.

VI. A továbbképzéssel kapcsolatos irányítási feladatok

A közoktatási törvény 93. § (3) szerint „Az oktatási miniszter a pedagógus-továbbképzés programjai jóváhagyásával összefüggő döntés előkészítés céljából Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet (PAT) hoz létre. A PAT működését a 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet szabályozza.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a továbbképzéssel kapcsolatos irányítási feladatok:

 • Az oktatási miniszter döntéseinek – az alapítási engedély kiadásának – előkészítésében közreműködik a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület.
 • A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bírálati szempontok alapján készíti el javaslatát.
 • A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület munkájához szakértőt vesz igénybe.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (3) szerint szakértő az lehet, aki:

 • szerepel az Országos szakértői névjegyzékben;
 • az adott területen tudományos fokozattal rendelkezik;
 • továbbá részt vett a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ által szervezett bírálati tevékenységre történő felkészítésben.

VII. A pedagógus-szakvizsga

 • A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez.
 • A szakvizsga képesítési követelményeit a 41/1999. (X. 13.) OM rendelet tartalmazza.

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerint szakvizsgára történő felkészítés keretében:

 1. szerzett oklevél egyetemi vagy főiskolai végzettséget nem tanúsít, az alapképzésben szerzett végzettség szintjét nem változtatja meg,
 2. pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség nem szerezhető.

VIII. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet mellékletei:

Az 1. sz. melléklet a továbbképzési programmal összefüggő engedélyezési eljárásokat tartalmazza:

 • az alapítási engedély kiadása és visszavonása;
 • az indítási engedély kiadása és visszavonása;
 • az engedélyezési eljárásokra vonatkozó közös szabályok (összeférhetetlenség);
 • bírálati szempontok a pedagógus-továbbképzési programok értékeléséhez.

A 2. sz. melléklet az eljárást megindító kérelmekről szól:

 • kérelem az alapítási engedély kiadásához
 • útmutató (a „Kérelem pedagógus-továbbképzési program alapítására” című űrlap kitöltéséhez)
 • kérelem az indítási engedély kiadásához
 • kérelem a továbbképzési jegyzékre történő felvételhez

IX. Pedagógus-továbbképzések minőségügyi tevékenységei:

Továbbképzési programok értékelésének módszertana

Értékelő kérdőívek

 • Az értékelő kérdőív elkészítésének és felhasználásának szempontjai
 • Kérdések típusai (zárt kérdések, nyitott kérdések, szűrő kérdések)

Résztvevői értékelő kérdőívek

 • Program szintű kérdőívek
 • Modul szintű kérdőívek

X. Alapítói–indítói egyéb minőségügyi tevékenységek:

Igényfelmérések

Oktatói munka értékelése

Vezetői minőség-értékelés

Felhasználói intézményekkel való kapcsolattartás

Folyamatszabályozás a továbbképzéseket alapító és indító szervezetek körében.