Kindrusz Pál

Országos szakmai mérés-értékelés az 1., 5. és 9. évfolyamokon

Kindrusz Pál

Lépések egy országos mérési rendszer bevezetésére

Minden működő közoktatási rendszernek szerve részét képezi egy mérési-értékelés koncepció. A tisztán bemenet- vagy a tisztán kimenet-szabályozással jellemezhető oktatási rendszerrel sajátos értékelési metódusokat dolgoztak ki. Ma már megfigyelhető, hogy a kétféle irányítási logika valamelyest közeledett egy optimális megoldás felé, miszerint a bemenet szabályozása mellett például Franciaországban bevezettek egy, az egész országot lefedő, évente ismétlődő diagnosztikus típusú mérési rendszert, amely az adott évfolyamok (CE2,6°) teljes populációját érinti. Anyanyelvből és matematikából mérik az alapképességeket. Az eredményeket a gyakorló pedagógusok számára könnyen érthető formában feladatonként az egyes válaszlehetőségek értelmezésével, elemzésével és kérdésre vonatkozó módszertani ajánlással kiegészítve adják meg.

A tisztán kimenet-szabályozással működő rendszereknél pedig az oktatás tartalmi oldalát kellett egységes keretbe foglalni (pl. Anglia, 1989.).

Magyarországon a közoktatás aktuális állapotáról a hatékonyság és hatásosság vonatkozásában a szakemberek nem rendelkeznek elegendő információval sem a rendszer egésze, se az egyes intézmények szintjén. A kétévenként ismétlődő Monitor-mérések legtöbbször valamilyen nemzetközi felméréshez kapcsolva (pld. IEA, OECD, PERTH, TIMSS, PISA) az intézmények viszonylag szűk körét érintik (150-220 iskoláról van szó). A szakszerűen összeállított mérőeszközökkel, felkészült külső felmérésvezetőkkel és az adatfelvételi objektivitást biztosító precíz, mindenre kiterjedő részletes útmutatóval szervezett mérések hasznosak lehetnek a pedagógusok számára is, amennyiben a pedagógiai munkát segítő információkat szolgáltatnak. Az ilyen típusú mérőeszközök azonban kevéssé ismertek a kollégák előtt.

Szükség lenne egy olyan mérési-értékelési rendszer bevezetésére, amelyben a megfelelő mérésmetodikai ismeretekkel rendelkező gyakorló kollégák szakemberek által készített mérőeszközöket kapnának, és évente egy vagy két alkalommal elvégezhetnének a fejlesztés alapjául szolgáló mérést.

  1. májusában megjelent a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet, amelyben a következőket olvashatjuk:

A 15/2001. (V.25) OM rendeletének 24.§-a

(5) A közoktatási törvény 93.§ (2) bekezdése alapkán a 2001/2002. Tanévben országos szakmai mérésre, értékelésre kerül sor az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon. A mérést, értékelést az OKÉV szerzi az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával, s a (4) bekezdésben meghatározottak szerint országos fenntartói kérésre intézményi szintű elemzést készít. Az OKÉV 2001. Szeptember 30-ig tájékoztatja az érintett iskolák fenntartóit és az iskola igazgatóját arról, hogy a fenntartásokban lévő iskola, milyen módon vesz részt a végrehajtásban.

(6) A mérés, értékelés a tanulói alapkészségek kompetenciáira terjed ki.”

 

Az országos mérés célja elsősorban a mérésmetodikai kultúra mind szélesebb körű megismertetése, elterjesztése. A napi gyakorlatban is történik mérés-értékelés, de korántsem biztos, hogy olyan „technológiai fegyelemmel”, mint az egy országos vagy nemzetközi mérésnél elvárható lenne.

Minden 5. és 9. Osztállyal működő intézmény az előzetesen lejelentett tanulói létszámnak megfelelően megkapja a tesztfüzeteket és a javítási útmutatót. Ezek a füzetek a javításra kerülő és beküldendő 20-on kívül ott maradnak az iskolában, tehát később is felhasználásra kerülhetnek. Ha szükséges, a mérés után az OKÉV minden intézménynek biztosít variációnként 1-1 nyomda tiszta példányt a további sokszorosításhoz (ahol erre lehetőség van, ott az Internetről is letölthető a feladatlap). Az adatok feldolgozása után az iskolák megkapják tesztenként és feladatonként az országos paramétereket. Az iskolai feldolgozást fogja segíteni egy célszoftver, melye az intézmények 2002. tavaszán kapnak meg. A tanulói teljesítmények ismeretében könnyebben megfogalmazhatók az intézményi „sikerkritériumok”. Ezek a mérőeszközök képezhetik az iskolákban kialakítható „tesztgyűjtemények” (orthotéka) alapjait.

Kik, milyen feladatkörrel vesznek részt a rendszerben?

OKÉV (szervezés, koordinálás, adminisztrációs tevékenység, képzés)

Az OKÉV Területi Igazgatósági egy tájékoztató levéllel felkeresték a régiójukban működő intézményeket, és az adatlapon visszakapott osztályazonosítókat, osztálylétszámokat adatbázisba építve továbbították a központi igazgatóságnak. Az Észak-alföldi Területi Igazgatóság (Debrecen) kidolgozta a képzési és a minőségbiztosítási terveket. A központi igazgatóság megtervezte a rendszer logisztikáját, a tesztek sokszorosítását és expediálását.

KÁOKSZI (kidolgozta és összeállította)

A teszteket (5. és 9. évfolyamra; A, B variációval), a javítókulcsokat, a felmérésvezetői útmutatót. Képzést tart, adatfeldolgozást véget, elemzést, jelentést készít.

A mérésben részt vevő intézmények

 (Helyi szervezés, mérés lebonyolítása, javítás, adminisztráció)

A rendszer sikeres végig vitelének a kulcsa abban van, hogy akik a helyszíneken csinálják a mérést, azok tisztában legyenek a céllal és saját feladatukkal. Ezért azt a célt tűztük magunk elé, hogy minden iskolából egy pedagógus kollégát (iskolai koordinátort) felkészítsünk arra, hogy saját iskolájában felelősséggel meg tudja szervezni a felmérést. A képzést az alábbi struktúrában gondoljuk megvalósítani:

Mérési multiplikátorok képzése (91 fő)

A képzést a KÁOKSZI tartja

Budapest, 2001. Okt. 19. 9.00-16.00 óra

Iskolai koordinátorok képzése (5900 fő)

A képzést a multiplikátorok tartják

Megyénként 2-3 helyszínnel, 2001. Okt. 24-27

Összesen 184 képzési helyszínen

 

Felmérésvezetők képzése (9600 fő)

A képzést az iskolai koordinátorok tartják

Saját intézményben, 2001. Nov. 4-7.

Összesen 5900 képzési helyszínen 

                       

Minden régióban az iskolák számától függően felkértünk mérési szakértőket, akiket a KÁOKSZI munkatársai készítenek fel a multiplikátori feladatra. Országosan 91 mérési multiplikátor fogja tartani azokat a képzéseket, ahol a kb. 5900 intézményt képviselő iskolai koordinátorral ismertetjük meg a rendszert. A koordinátorok hazamenve iskolájukba továbbadják ismereteiket azoknak a kollégáiknak, akik felmérésvezetők lesznek (kb. 9600 fő).

Az intézmények 10%-ába minőségbiztosítási feladatokkal helyszíni szemlézőket fognak küldeni az OKÉV területi igazgatói. Az intézményeket véletlen mintaválasztással jelölik ki az igazgatóságok. A szemlézők előzetes felkészítés után, megbízólevéllel láthatják el a feladatot. A megfigyelési szempontokat a KÁOKSZI dolgozza ki.

A mérőeszközök a szövegértés és a matematikai területén eszközjellegű tudást mérnek. Ez eltér a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott tartalomtudás mérésétől.

Társadalomtudásnak nevezzük azt a tudást, amely egyedi, konkrét és megértett ismeretekre vonatkozik. Jellemzői: egyedi módon rögzülnek, adekvát helyzetben előhívódnak.

Eszköztudásnak nevezzük azt a tudást, amely újabb információk, üzenetek „tartalomtudások”, önálló vételét, beépítését, illetve tudásuk továbbhaladását teszi lehetővé. Az eszköztudás ismérve, hogy elemei nyitott, önálló, fejlődésre képes struktúrát alkotnak.

A tartalom- és eszköztudás jellemző jegyei:

  1. Domináns emlékezeti művelet

Tartalomtudás

Eszköztudás

Események sorrendbe való megjegyzése

Események organizációs sémába való rendeződése, belső reprezentáció, átkódolás

Szeriális memória

Szemantikus memória

  1. Az adott tudástípus alapján elvárt alkalmazkodó viselkedés jellege

Tartalomtudás

Eszköztudás

Válasz szelekciós készség: feladatmegoldás ismert környezetben

Inger szelekció készség: új, ismeretlen szituációban a megoldáshoz vezető információk kikeresése és kiválasztása

Problémafeltárás

 

  1. Feladattípusok

Tartalomtudás

Eszköztudás

Algoritmikus feladatok

Nem algoritmikus feladatok (melyek megoldásához önállóan kell algoritmust konstruálni).

  1. Milyen tanítási légkör kedvez a két tudástípus kialakításának?

Tartalomtudás

Eszköztudás

Szigorú, következtetés, tanári magatartás

Erős, külső szabályozás

Érdeklődés fenntartása

Teljesítményre ösztönzés

Demokratikus tanári magatartás

Erős belső szabályozás

Érdeklődés kialakítása

Önálló tanulásra, művelésre ösztönzés

Egyéni kezdeményezések megerősítése

A tesztek 30-48 itemet tartalmaznak, megoldásukra 60 percet kapnak a tanulók. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ennyi idő alatt meg kell oldani az összes feladatot.

A tervek szerint 2001. november 9-én kb. 246.000 gyermek, azaz az összes 5. és 9. Évfolyamos tanuló meg fogja írni a kétszer 60 percre tervezett tesztet, ami önmagában egyedülálló a magyar közoktatás történetében.

Az első évfolyamra tervezett mérés 2002 áprilisában a tanulási képességeket, szokásokat fogja diagnosztizálni. A szakemberek előtt világos, hogy a 8 évfolyamos képzés bemeneti méréséről van szó ebben az életkorban.

A felméréssel, illetve a javítással kapcsolatos további kérdésekkel és problémákkal az OKÉV területi igazgatóságaihoz és a következő e-mail szolgálathoz fordulhatnak: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A beküldött kérdésekre adott válaszok minden nap végén felkerülnek a KÁOKSZI-ÉK honlapjára: www.tar.hu/monitor