Mózes Áron

Projektmanagement a COMENIUS 2000 programban

Egy minőségfejlesztési projekt és az eddigi tapasztalatok

(előadásvázlat)

Mára talán a COMENIUS 2000 program pályázati támogatását elnyert 450 intézményben nem az a kérdés, hogy van-e értelme a program szerinti minőségfejlesztésnek, hanem az hogy hogyan lehet mindazt megvalósítani, amit az intézményben szükségszerűnek látnak az összegyűjtött adatok alapján. Különösképpen igaz ez azokban az intézményekben, ahol gyorsabb tempóban (COMENIUS II.) már a szülők, tanulók és más külső partnerek igényeit is felmérték. Mindezek a kérdések elsősorban következetesebb munkát, még jobb szervezést provokálnak.

A következők arról szólnak, hogyan lehet ezt a folyamatot kézben tartani, milyen eszközöket alkalmaztunk, milyenek az első konkrét megtapasztalások a programmal kapcsolatban.

1.  A projektmenedzsmentről általában

A projekt nagyszabású, pl. szervezési feladat. Cél, idő, költség és teljesítményértékek rendelhetők hozzá. (Pl. minőségfejlesztési rendszer építése)

A projekttervezés

A felvetődő problémákra optimális megoldások, feldolgozási módszerek alkalmazása.

A projekttervezés fázisai:

 • nagyvonalú strukturálás,
 • fázisképzés,
 • tervezési szakaszok kialakítása,
 • tervezési lépések finom strukturálása

A projekt szervezete:

 • rugalmasan változó feladat: nem hierarchikus szervezet (mag-team)
 • projektmenedzser (minőségfejlesztési vezető)

2.  COMENIUS 2000 projekt a QUALIMED Kft. gyakorlatában

Az intézmény globális céljai a projektben (egységesen)

 • Partnerorientált működés
 • Folyamatok szabályozása
 • Szervezeti kultúra fejlesztése
 • Folyamatos fejlesztés

2.1 A COMENIUS 2000 (Intézményi II.) projekt fázisterve

 

Projektfázisok

Célok

I. fázis

Nyitott önértékelés

Érdekelt felek igényeinek, elégedettségének felmérése

Igények elemzése, célmeghatározás

Intézkedési terv összeállítása

II. fázis

Intézkedési terv végrehajtása

Eredmények értékelése

Irányított önértékelés

Projekt értékelése

III. fázis

Partnerközpontú működés folyamatszabályozási elemeinek kidolgozása

IV. fázis

Folyamatszabályozások kidolgozása

V. fázis

Szabályozások bevezetése, tesztelése és korrigálása

VI. fázis

 Projektértékelés

 


2.2 Szakaszok (1. fázis részletes szakaszai)

 

S. sz.

TEVÉKENYSÉG

RÉSZTVE-VŐK

DOKUMEN-TUMOK

I.

Tájékoztatás

Tantestület

Munkalap

II.

Helyzetfelmérés

Audit terv szerint

Audit jelentés

III.

Bevezető képzés

Tantestület

Munkalap

IV.

Támogató szervezet

Mag-team

Munkalap

V.

Feladat- és erőforrás leltár

Intézmény-vezetés

Erőforrás leltár

VI.

Minőségfejlesztési munkaterv

Mag-team

Munkaterv, feladatüteme-zés

VII.

Nyitott önértékelés kérdőívei

Mag-team

Kérdőív

VIII.

GYELV meghatározása

KJ módszerrel

Mag-team

4 db KJ
(adatgyűjtés)

IX.

Klíma teszt kitöltése

Munkatár-sak

Klíma tesztek

X.

Nyitott önértékelés kérdőíveinek kitöltése

Munkatár-sak

Kérdőív

XI.

SWOT analízis a GYELV KJ-k alapján

Mag-team

SWOT táblázat

XII.

Klíma teszt, kérdőívek, KJ-k, auditjelentés kiértékelése

Mag-team

Munkajelentés

XIII.

Munkajelentés ismertetése

Tantestület

Jegyzőkönyv

XIV.

Írásos jelentés elkészítése az önértékelés eredményéről

Mag-team

Írásos jelentés

XV.

Az írásos jelentés eredményének közzététele

Intézmény-vezetés

 

 

2.3 Nyitott önértékelés elemei

Mind a területek, mind a konkrét kérdések alapvetően tünetként értelmezhetőek, és megkívánják a valódi problémák, az okok feltárását és kiküszöbölését.

2.3.1 Helyzetfelmérő audit

A COMENIUS 2000 Intézményi II. modell követelményrendszerével vetettük össze a pillanatnyi működést. Ennek eszközét a rendszerkövetelményeket lefedő kérdéslista szolgálta, mely mintavételi lehetőséget biztosított minden meghatározó terület működését illetően.

2.3.2 Klíma-teszt (anonim, konkrét példa)

ma1

Az intézmények döntő többségében a belső díjazás, jutalmazás „helyezése” kommunikációs kérdésekre, a szervezeti kultúra állapotára volt visszavezethető.

Az „élen” végzett még a csapatszellem és a szervezeti struktúra minősítése is a legtöbb intézményben.

2.3.3 SWOT analízis

Elsődlegesen a csoportmunka élményét, hatékonyságát hozta a KJ módszer által, de új perspektívát mutatott az intézmények számára az adottságaik és a környezeti elemek relációjának felvetésében. A relációkat az alábbi táblázat szerinti kérdésekkel vizsgáltuk.

Intézkedési tervek a mag-team által erősnek ítélt relációkból születtek a későbbi elemzésnél.

 

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

ERŐSSÉGEK

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy éljünk a lehetőséggel? (0,1,2)

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy elhárítsuk a veszélyeket? (0,1,2)

GYENGESÉGEK

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy éljünk a lehetőségekkel? (0,1,2)

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy a veszélyeket elhárítsuk? (0,1,2)

2.3.4 Kérdőíves mérések

 ma2

A mag-team készítette el azokat a kérdőíveket, melyekkel a nyitott önértékelés keretében a munkatársakat.

2.4 Partnerek igényének és elégedettségének felmérése

Akik a partnerlistára kerültek, értesítést kaptak a program beindításáról és felmértük igényüket és elégedettségüket (interjú, vagy kérdőív segítségével).

A külső partneri igények és elégedettség mérésénél elsősorban a tanulói, a szülői kérdőívekre, valamint a fenntartói interjúra építettük megállapításainkat.

2.5 Intézkedési tervek

A mérések szignifikáns eredményei, a partneri körök véleményének korrelációja és a prioritási szempontjaink (gyermekei-, tanulói-, szülői igények, belső humánerőforrás-fejlesztés, országos és helyi szabályozás, fenntartói igények, tanulási utak védelme, erőforrások elérhetősége) alapján az intézmények kiválasztották elérendő céljaikat.

A célok osztályozása után (rövid-, közép-, hosszú távú) elérésükhöz intézkedési tervet készítettek, megjelölve a teljesítés kritériumát, mérésének módját, a lebontott tennivalókat, azok határidejét, felelősét.

3. Hogyan élik meg az intézmények?

A program elfogadásában az első igazi áttörés a bevezető képzés csoportmunkáinak megélése után következett be, a második pedig akkor, amikor nagyon sok kérdést már nem véleményként, hanem tényként lehetett felvetni a felmérések kapcsán?

Idézetek az oktatások utáni elégedettségmérés eredményeiből (a pozitívumok mindig túlnyomó többségben voltak):

 • „Csapatmunka jó élménye”
 • „Végre nyíltan beszélgettünk”
 • „Gyakorlatias ismereteket kaptam”
 • „Strukturált gondolkodás”
 • „Gondolatmozdító volt a képzés”
 • „Oktatás-közeli a képzés és a program” stb.

Mindez bíztató a jövőt illetően. Jó kezdet, ahhoz hogy az intézmények megerősödjenek korábbi döntésükben, mellyel elkötelezték magukat a fejlesztés mellett. És jó kezdet arra is, hogy a szkeptikusoknak segítsen elmozdulni korábbi véleményükből.