Várhalmi Ilona

Művészeti nevelés a debreceni Ady Endre Gimnáziumban

17 éve, az iskola alapításakor az egyik kiemelt feladat, mely megvalósításra várt a művészeti nevelés volt.

Elindult az irodalmi - drámai, ének- zene tagozatos képzés. Az eltelt időben ez a képzési forma igen nagy népszerűségre tett szert, s országosan ismertté tette az iskola nevét. A „ D ” osztályainkban 2/3- 1/3 az arány az irodalom- dráma és az ének- zene tagozatos képzésben résztvevők létszáma között.

Régi igazság, hogy az önmagukat az átlagnál jobban megismerni vágyó, s azt felmutatni akaró emberek úgymond „ mások ”. Igen.

Fantasztikus kihívás a pedagógusoknak, hogy ezt a másságot, nyitottságot jó irányba nevelhessék. Természetesen fel kell venni az érdekérvényesítési „küzdelmet” a tanárkollégákkal, az iskolába járó többi 600 gyerekkel. 17 éves tapasztalatunkat osztom meg a tisztelt kollégákkal, amikor arról beszélek, hogyan próbálkozunk mi a művészeti nevelés megoldásával a debreceni Ady Endre Gimnáziumban.

 

A felvételi vizsga előtt: az érdeklődő tanulóknak lehetőségük van a nyílt napon az órákba bepillantani, a szakmai tanácsadó napon részt venni az órán, vagyis az ének- zene és az irodalom- dráma osztály speciális óráit kínáljuk a jelentkezőknek tevőleges részvétellel.

 

A sikeres felvételi vizsga után : minden leendő adys növendékünket meghívunk az év végi „Adyák Gálára”, mely az iskola reprezentatív évzáró színházi estje.

A tanítás megkezdése előtt, augusztusban 1 napos DÖK táborban ismerkednek az iskola életével, hangulatával, a felsős diákokkal. A táborvezetők, csoportfelelősök között nagyon sok „D” osztályos dolgozik, játszik a leendő adysokkal. Megismerkedik mindenki mindenkivel . Az A-s a D- sel, a C- sel ... .Kiderül, hogy mindenki szeret játszani, sőt a legtöbb gyerek igen kreatív. Megtanulják az iskolaindulót, melyet 15 éve írt egy drámás növendék, aki azóta országos hírre tett szert - Kállóy Molnár Péter- , s az évnyitón már mindenki együtt énekli.

Az első héten tartandó „ erdei iskolában ” tovább folyik az említett út kidolgozása kollégák és volt adys drámás növendékek segítségével. Kiderül, hogy ezek a „ más ” gyerekek ugyanolyanok, mint a többiek, csak kíváncsiabbak, nyitottabbak és kreatívabbak.

A tanév során számtalan rendezvénye van az iskolának. Módszeresen és tudatosan alakították ki azt a rendszert, hogy az iskolai rendezvényeinket mindenféle osztálytípusba járó tanulók rendezzék. Így mindenkinek megvan a lehetősége, hogy megmutassa magát az iskola egésze előtt, hogy átélje a mikrofonlázt, hogy izguljon, vajon tudja- e a verset, a dalt, a beszédet, amikor 10m- re tőle szemben áll a többi gyerek. Az eltelt idő azt mutatja, hogy igyekeznek igen színvonalas ünnepségeket, rendezvényeket tartani, s gimnáziumi évekre szóló élmény marad egy- egy ilyen átélt alkalom.

Ady Endre születésnapján, november 22-én iskolanapot rendezünk. Ezen a napon több, mint 30 féle versenyen, vetélkedőn vehetnek részt az adysok. Minden művészeti ágban 3 kategóriában versenyeznek a tanulók: normál, irodalom- dráma, és ének- zene, s igen nagy népszerűsége van ennek a napnak. Az egyéni első helyezettek „Ady nyomában” című erdélyi kiránduláson vesznek részt.

Az irodalom- dráma és ének- zene tagozatos képzésnek - mint gondolom már kiderült - igen nagy hatása van az iskola egészére.

A tavalyi esztendőben kreatív játék foglalkozást és beszéd órát tudtunk indítani érdeklődési alapon a nem D-s növendékeinknek is. Ebben a tanévben ez az igény bővült a színpadi mozgás és a show tánccal. Ezeket a délutáni szakköri foglalkozásokat volt drámás növendékeink tartják.

A 6 évfolyamos képzésben részesülő osztály ebben az évben órarendileg beiktatott kreatív játék órát kapott(!)

Az iskolánk képzési rendszerében másik, igen kiemelt szerepet betöltő forma az idegen nyelvek tanítása. 8 órás angol , német tagozatunk és angol- magyar kéttanítási nyelvű osztályaink is vannak.

5 - 6 évre tekint vissza az az irány, hogy az idegen nyelvek és a drámai tanítás idegen nyelvű színjátszásban kapcsolódik össze. Olasz, német, francia, angol latin nyelvű színpadi játékok, drámák, musicalok arattak már sikert az iskola növendékeinek előadásában. Több országos első helyezésünk, külföldi vendégjátékunk dicséri a nyelvszakos és drámatanárok együttes munkáját.

A legutóbbi - 2000. szeptemberi project a Socrates - Lingva E nyertes pályázatának útján fantasztikus lehetőségként 2 hétig angol nyelvű drámai színjátszás folyt az iskolában, melynek eredményeképpen Shakespeare: Tévedések vígjátéka c. művét adták elő az angol és magyar gyerekek együttesen. A program februárban Angliában folytatódik, ahol egy magyar drámaíró angolra fordított művét fogjuk feldolgozni és előadni, szintén közösen. Ezekben az idegennyelvű előadásokban egyaránt részt vesznek a drámás és a nyelvi tagozatos gyerekek is 

Újabb tendenciaként a végzős növendékeink kérnek és kapnak lehetőséget, hogy alsó évfolyamos társaikat „ rendezzék ”. Igen nagy pedagógiai és szakmai haszna van egy- egy ilyen kb. 2 hónapig tartó próbafolyamat-nak , s az előadásuknak.

A legutóbbi így született produkció az angol nyelvű országos diákszínjátszó fesztiválon 6. lett!

Természetesen szót kell emelni azokról a törekvésekről is, melyek egy- egy tantárgy kapcsán kapnak lehetőséget a komplexitást illetően.

Az irodalom, a történelem, a rajz, az ének, az idegen nyelvek, az osztályfőnöki órákon, de volt már példa matematika és kémia órákon is, hogy a kollégák dramatikus eszközökkel dolgoznak.

Egy speciális adys komplexitás ismertetésével zárom a gondolataimat.

A D osztályok a humán tárgyakat tantárgyi koncentrációban tanulják. Amikor egy történelmi, irodalmi kornak végére érnek, ún. összefoglaló órát kapnak. Az osztály maga készül - tanári segítség nélkül - a Pódiumos (színháztermünk) órára. A játék keretét ők találják ki; s is ők töltik meg tartalommal. A lényeg, hogy a feldolgozott kornak a történelme, irodalma, zenéje, képzőművészete, táncművészete, filozófiája „ éljen ” a színpadon. Az iskolában tanultakon kívül igen sokszor látunk - hallunk hozzáolvasott(!) művekből, dramatizált anyagokból részleteket.

Ez az irány indította jeles történelem szakos kollégámat Rózsavölgyi Gábort, hogy például az 1848- 49-es eseményeket a helyszínen, a Református Kollégium Oratóriumában tartsa, s a gyerekek történelmi tanulmányai során elsajátított tényanyagra épülve érvek és ellenérvek tüzében születik meg évente a „ trónfosztás ”

         Várhalmi Ilona

az Ady Endre Gimnázium

      művészeti vezetője