Kontrohr Andrea

A Mi múzeumunk a pedagógusokért

KonA

 

A múzeumi és könyvtári komponensből („A mi múzeumunk”, illetve „Az én könyvtáram”) álló projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Széchenyi 2020 program keretében kétmilliárd forint keretösszegből „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” címmel, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számmal.

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2006-ban, az akkori kulturális minisztérium támogatásával alakult meg a Skanzen igazgatóságaként ágazati feladatok ellátására.

Egyik célunk, hogy a múzeum mint az egyik legfontosabb iskolán kívüli oktatási helyszín, elnyerje méltó helyét a közoktatásban. Ahhoz, hogy a pedagógusok valóban hasznosnak érezzék a múzeumi foglalkozásokat, elengedhetetlen a múzeumok és múzeumi szakemberek felkészítése a pedagógusok és a diákok múzeummal szembeni elvárásaira, a „jövő múzeumának” kihívásaira. Tevékenységeink középpontjában ezért ezt állítjuk.

Hiánypótló kutatásaink nem csupán a múzeumi terület felmérésére irányulnak, de az oktatási terület múzeumhasználatával kapcsolatos gyakorlatának és elvárásainak feltérképezésére is. Kutatásaink alapként szolgálnak a módszertani fejlesztéseinkhez, amelyek eredményeit beépítjük képzéseinkbe. Két országos hálózatot működtetünk: az országos múzeumi koordinátor és a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatot. Nagy hangsúlyt fektetünk a disszeminációs és kommunikációs tevékenységre. Mi adjuk ki a múzeumi terület szakmai könyvsorozatát, a Múzeumi iránytűt, melynek online változata ingyenesen letölthető honlapunkról. Országos és nemzetközi konferenciákat szervezünk –ezek közül az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát mi is hívtuk életre. Szintén mi indítottuk útjára a Közösségek Hete rendezvénysorozatot, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának pedig fő szervezői vagyunk. A mi fejlesztésünk a Múzeumi a’la carte országos múzeumi adatbázis is, amelyről a nap folyamán még hallani fognak.

KonA 1

Fontosnak tartjuk, hogy fejlesztéseinkbe bevonjuk az adott terület elismert szakértőit, ezért együttműködő partnereink között tudhatjuk a szakmai szervezeteket, a felsőoktatást, számos köznevelési intézményt, a könyvtári és a közművelődési területet és természetesen a múzeumokat.

A Mi múzeumunk fejlesztési irányai

KonA 2

A múzeumok kiállításai és gyűjteményei, valamint az ezekre épülő programok az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztik, így a résztvevők foglalkoztathatóságát, annak esélyeit növelik. A szakképzés támogatása múzeumi eszközökkel hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók jobban megismerjék egy adott szakma gyökereit, hagyományait, ezáltal felkeltve kíváncsiságukat mélyebb ismeretek szerzésére. A múzeumpedagógiai foglalkozások hatékony kiegészítői lehetnek az iskolák felzárkóztatási programjainak, így hozzájárulhatnak az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Kifejlesztünk módszereket, amivel az oktatás számára is könnyebben használhatóvá és hasznosíthatóvá teszik a múzeumi digitalizált gyűjteményeket. A múzeumok önkéntes programjaival a munkanélkülieket is segíthetik visszavezetni a munka világába azzal, ha őket önkéntesként rendszeresen foglalkoztatják. Módszertant dolgozunk ki arra is, hogyan lehet hatékonyan menedzselni az önkénteseket, miként lehet az iskolai közösségi szolgálatosok hosszú távú elköteleződését kialakítani.

KultúrBónusz kísérleti program

A napokban indult el a Kultúrbónusz munkacímmel zajló kísérleti program, melynek célja modellezni az ország két régiójában, Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon egy olyan rendszer működését, amelyben az általános, illetve középiskolás diákok számára ingyenesen tesszük elérhetővé a múzeumi foglalkozásokat. A kísérleti programban, amely 2019 decemberében zárul, 35 muzeális intézmény, 40 iskola és 6000 diák vesz részt. A kísérleti program eredményeit feldolgozva a projekt végén ajánlás készül a minisztériumnak a program országos kiterjesztésére.

Mintaprojektek

A múzeumi mintaprojektek olyan adaptálható jó gyakorlatok, melyek célja, hogy erősítsék a múzeumok és a köznevelési intézmények közötti sikeres együttműködést. 19 múzeum nyert lehetőséget mintaprojekt megvalósítására, amelyet pedagógusok, óvodapedagógusok, egyetemi és főiskolai oktatók és hallgatók közreműködésével dolgoztak ki. A kész mintaprogramok a múzeumokkal együttműködő ún. mentorált intézményekben is megvalósításra kerültek. Mintaprojektjeink az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével növelik a résztvevők foglalkoztathatóságának esélyeit, hozzájárulnak a kulturális alapellátás kiszélesítéséhez, hatással lehetnek a korai iskola-elhagyók arányának csökkenésére, esélyegyenlőségi tematikák közvetítésével a résztvevők érzékenyítéséhez járulnak hozzá, lépés tartás a közoktatási modernizációval, a digitális kompetencia fejlesztés támogatása, a múzeumi szakemberek felkészítése az új módszerekre.

Képzéseink

A projektben tízféle akkreditált továbbképzést dolgoztunk ki. A továbbképzések hosszútávú célja, hogy közoktatási és köznevelési intézmények dolgozói megtalálják a közös hangot: az iskolák használják a múzeumokat mint a tanórákhoz kapcsolható, tananyagot kiegészítő tanulási helyszíneket, a múzeumok pedig felkészüljenek a hozzájuk érkező iskolai csoportok fogadására, a felmerülő igényekre és sajátosságokra. Ennek érdekében a múzeumi szakemberek számára tartunk felkészítő képzéseket, valamint a pedagógusok számára kidolgoztuk a Pedagógusok múzeumhasználati és múzeumpedagógiai módszertani alapképzését, amely 30 órás akkreditált szakmai továbbképzés.

Országos múzeumi koordinátori hálózat – híd az iskolák és a múzeumok között

A 41 fős múzeumi koordinátori hálózat kapocsként működik az oktatási intézmények és a múzeumok, illetve a MOKK és a múzeumok között. A MOKK honlapján működik egy koordinátorkereső felület, amelyen megyénként lehet szűkíteni a koordinátorokra.

KonA 3

Múzeumok a pedagógusokért rendezvénysorozat – Múzeumi a’la carte

A rendezvénysorozat szeptember 10-ei ünnepélyes megnyitója óta eltelt időszakban körbejártuk az országot, hogy az újszerű, a tananyag elsajátítását megkönnyítő, az oktatási intézményen kívüli tanulást elősegítő módszertanokat röviden bemutathassuk az érdeklődő pedagógusoknak.

A pedagógusok számára ingyenesen látogatható akkreditált továbbképzésen, a módszertani kiadványok, az oktatási és muzeális intézmények modellértékű együttműködését megvalósító mintaprojektek prezentálásán kívül örömmel tapasztaltuk, hogy egy-egy esemény során új ismereteket adhattunk át, új kapcsolatok alakultak, melyeket segítséget nyújthatnak a résztvevők mindennapi munkájában is.

A projekt egyik leglátványosabb eredményeként elkészült a Múzeumi a’la carte kibővített felülete, amely nagy segítséget nyújthat a pedagógusnak a tanmenethez és a diákok igényeihez leginkább illeszkedő múzeumi foglalkozás és kiállítás kiválasztásában.

Végezetül elmondhatjuk, hogy az Európa 2020 stratégiához, az uniós oktatáspolitikai célokhoz és az egész életen át tartó tanulás paradigmájához kapcsolódó projekt hozzájárul, hogy a modernizált közoktatás tudatosan, szakszerűen és a lehető leggyakrabban használja a múzeumokban és könyvtárakban őrzött tudásbázist. A projekt elősegíti, hogy a múzeumok és könyvtárak a közoktatási modernizációval és a különböző technikai innovációkkal lépést tartsanak, támogassák a tanulók és pedagógusok digitális és egyéb kompetenciáinak fejlesztését, és elismertté váljon a formális, nonformális és informális tanulás vegyes alkalmazása.

KonA 4

A projektről bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

KonA 5