Szíjártó Zoltán

Fókuszban a digitális oktatás kihívásai: digitális oktatási infrastruktúra-fejlesztés – Diákháló Program

Az előadás prezentációja pdf formátumban pdf image

Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek! Az előadásom témája a Diákháló.

A Diákhálót nagyon egyszerűen úgy határozhatjuk meg, hogy egy olyan infrastruktúra, ami alapvetően segíti a digitális oktatást. A Digitális Oktatás három rétegből áll: az alsó réteg az infrastruktúra: az eszközök és az együttműködő rendszerek. Ezeket követi a tartalom, azaz a digitális tananyag és egyéb digitális tartalmak. A harmadik pedig, ami egyben a célja is, a pedagógusok és a diákok közötti tevékenység, pontosabban az, hogy hogyan tudják a diákok az ismereteket megszerezni. Egy-egy elem azonban nem elegendő, fontos, hogy mind a három réteg megfelelő színvonalon rendelkezésre álljon.

Előadásomban az alsó réteget, azaz az infrastruktúrát, ezen belül is a hálózatokat mutatom be. Mielőtt belemennék a részletekbe, mivel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség első alkalommal vesz részt a konferencián, röviden bemutatom az ügynökséget. Tevékenységünk két fő területre bontható: egyrészről projektmenedzsmentre, másrésztől infrastruktúra fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint az erre épülő IKT-szolgáltatások nyújtására a hazai közoktatási, felsőoktatási, kutatási intézmények, közgyűjtemények számára. A projektmenedzsment keretében hazai és uniós forrásokból országos, a digitalizációhoz szorosan kapcsolódó fejlesztéseket valósítunk meg. Közel hatezer intézményt látunk el informatikai infrastruktúrával, és mintegy 2,5 millió felhasználót érünk el – hozzávetőleg egymillió diákot és 200 ezer pedagógust.

Az IKT-szolgáltatások közül a legmeghatározóbbak a hálózati szolgáltatások. Továbbá kiemelném a szuperszámítógép-rendszert (HPC), amelynek működtetésében Magyarországon a KIFÜ meghatározó szerepet tölt be. Említésre méltó még a nemzetközi tevékenységünk is. Több K + F nemzetközi projektekben veszünk részt, annak érdekében, hogy a nemzetközi tapasztalatokat, kutatási-fejlesztési eredményeket hasznosítani tudjuk a hazai projektekben és fejlesztésekben is.

Küldetésünk, hogy a magyarországi digitalizációt elősegítsük, és azt szolgáljuk, ahogy ezt a szlogenünk is kifejezi: A magyarországi digitalizáció szolgálatában.

Diákháló

A Digitális Oktatási Stratégia (DOS) 2016-ban két célt fogalmazott meg, amelyek megvalósítását később a KIFÜ kapta meg feladatként. Egyrészről a DOS meghatározta, hogy megfelelő sávszélességet kell eljuttatni minden közoktatási és szakképzési intézmény kapujáig, az iskolákon belül pedig olyan hálózatot kell kialakítani, amelyre saját és intézményi eszközökkel vezeték nélkül rá lehet csatlakozni, és ezen keresztül elérhetővé válhat a „nagyvilág” – fontos, hogy a megadott sávszélességgel. Technikailag mindezt úgy lehet megfogalmazni: kell egy sávszélesség-fejlesztés, biztosítani kell az internetelérést, továbbá kell egy WiFi-fejlesztés.

A KIFÜ megkapta a fejlesztések elindításához szükséges hazai forrásokat, továbbá két uniós forrásra is pályáztunk. Jó hír: sikerült azt is elérnünk, hogy a kormány a fejlesztéseket követő üzemeltetésre is biztosítsa a forrásokat.

Valószínűleg a közoktatásban mindenki ismeri a Sulinetet. Esetleg többen hallhattak egy akadémiai hálózatról is – a Diákhálóban mi ezt kettőt ötvözzük. Az akadémiai hálózat egy nagyon szűkkörű, az egyetemeket is magában foglaló hálózat, amely jellemzője, hogy nagykapacitású, alapvetően optikai szálakkal van összekötve, és ezek egy központba futnak össze. A Sulineten keresztül pedig – ahogy organikusan fejlődött a szolgáltatók bekapcsolásával –, az érintettek valamilyen módon elérték az internetet – jegyzem meg, sokszor áttekinthetetlen módon.

Annak érdekében, hogy megvalósítsuk a DOS célkitűzéseit, azt a megoldást találtuk ki, hogy az akadémiai hálózatot, az úgynevezett magyarországi gerinchálózatot (HBONE-t), kiterjesztjük első körben megyei, a későbbiekben pedig járási szintre, és az intézményeket, iskolákat ide kötjük majd be. Ez egyrészt meg tudja adni a digitális oktatáshoz, illetve a digitális tananyagokhoz, digitális tartalmakhoz szükséges sávszélességet. Másrészt ez a megoldás gazdaságosabb is, mivel kisebb lesz a távolság az intézmény és az állami infrastruktúra között, ezért a piaci szereplőktől kisebb szakaszt kell majd igénybe venni, bérelni. Ezen fejlesztésekhez jön még a közoktatási és szakképzési intézményekben a WiFi-hálózat kiépítése.

Hol tartunk most?

A fejlesztések, illetve azok tervezése 2017 végén kezdődött el. A megvalósítás két szálon fut. Egyik a WiFi-fejlesztés, az épületen belüli hálózatfejlesztés. Ezt a konvergencia régiókban gyakorlatilag befejeztük, csupán néhány védett műemléképületben nem tudtuk még megoldani – ez kevesebb, mint száz intézményt érint az ötezerből. A másik szál a sávszélesség bővítése. A DOS előírja, hogy az 500 főnél kisebb létszámú intézményeknek 100 Mbit/s sebességet kell biztosítanunk, afölött pedig 1 Gbit/s-t.

Az üzemeltetés

A fejlesztéseken túl a másik nagy feladathalmaz a kiépített rendszer üzemeltetése, működtetése, ami igazán nagy kihívások elé állítja a szervezetet. Amikor égnek a villanyok, és a csapból folyik a víz, akkor ez természetes, nem szoktuk megköszönni a szolgáltatónak. Amikor azonban nincs áram, vagy nem folyik a csapból a víz, mindenki fel van háborodva. Ekkora rendszerek működtetését bizonyos mértékű üzemkiesések, kimaradások nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megoldani. Azt megígérhetem, hogy a KIFÜ-ben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt az infrastruktúrát folyamatosan, a lehető legnagyobb rendelkezésre állással tudjuk biztosítani. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy lehetnek majd hiányosságok, hibák, amiket be kell jelenteni. Lesznek olyan hibák is, amiről a KIFÜ nem is tehet, például előfordulhat, hogy egy diák lefocizza az Access Pointot, nekünk ezeket is helyre kell hoznunk. Ezt vállaltuk és a jövőben is vállalni fogjuk, hogy az üzemeltetéssel és működtetéssel járó feladatokat megoldjuk. Az esetleges hibákat az év minden napján, 0–24 órában a KIFÜ ügyfélszolgálatának elérhetőségein keresztül lehet bejelenteni – ezeket minden intézménynek megküldtünk és a honlapunkon, a kifu.gov.hu-n is elérhetők. A hibákat igyekszünk reális időn belül kijavítani.

Végül nézzük meg, milyen további előnyei vannak a Diákhálónak – a teljesség igénye nélkül:

  • központi tűzfal és tartalomszűrés;
  • nincs szükség helyben történő beállításokra;
  • nincs eszközlimit, teljes lefedettség;
  • Eduroam használata;
  • egykapus ügyfélszolgálat.

Dia1

Dia2

Dia3

Dia4

Dia5

Dia6

Dia7

Dia8

Dia9

Dia10

Dia11