Milánkovics Ibolya – Fási Andrea

Így tervezzünk nem formális alkalmakat!

Mkovics Fasi

Az EFOP-3.2.15–VEKOP-17 azonosító számú, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című kiemelt projekt Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása alprojekt célja, hogy egységes rendszerbe szervezze a tanulásszervezési eljárásokat és módszertanokat, amelyek élményt nyújtó alkalmazásával a tanulók ismeretei tovább bővülnek, problémamegoldó képességük, kritikai gondolkodásuk, alkotó képességük fejlődik.

Hogyan? Játékosan? Kreatívan? Mi is az a nemformális tanulás, miért különbözik a formálistól vagy épp az informálistól? Hogyan tanulunk észrevétlenül? Tudatosan terveznünk? Megismert szintekre tervezünk? Papíron vagy digitálisan tervezünk?

A szekció munkája során a fentieket figyelembe véve fókuszba helyeztük az informális és nem formális alkalmak tudatos tervezésének fontosságát a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését. A közösen elvégzett, interaktív tevékenységek által a résztvevők képet kaphatnak a nemformális módszertan használatáról és elemeinek megjelenéséről. Emellett közös, majd önálló munka keretében tájékozódhattak, barangolhattak a tervezést támogató online felületen. Őszintén reméljük, hogy az ismerkedés, barangolás során a résztvevők kedvet kaptak ahhoz, hogy a továbbiakban saját tervező tevékenységük során igénybe vegyék a felületet. Minden esetre, az erre vonatkozó visszajelzések kedvezőek voltak!

A csodaszarvasprogram.hu oldalon található módszerek, kidolgozott egyhetes programsablonok – amelyeket a pedagógusok kipróbáltak – figyelembe veszik a tanulói korosztály sajátosságait és a társadalmi elvárásokat. A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program nyolc témamodulra épül. Célja az informális és nem formális módszertanokról az egységes szemléletet kialakítása és a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése a 352 db egyhetes minta sablonokon keresztül. A kidolgozott tartalmak a képességekben, szocializáltságban, motivációban különböző tanulókat figyelembe véve támogatja a megvalósítást és fejleszti a közösséget, identitást. A program a szorgalmi időszakon kívüli időtartamokra kínál módszertant és konkrét gyakorlatokat, feladatokat. A kifejlesztett tartalmak a képességfejlesztést segítik, a készségek kialakulását támogatják, amelyeket ma Fontosak az iskolában a tanulás során, majd később az életben is.

Mkovics Fasi 1

Képzéseinken a résztvevők is gyakorlatorientáltan, kreatívan dolgozzák fel a tevékenység központú módszereket és azok alkalmazási területeit. A képzésünk kiemelt célja, hogy a pedagógusok módszertani repertoárjukat bővíteni és rendszerezni tudják. A tudatos tervezés által pedig a tanulási és nevelési célok pontos meghatározásával az adott témakörön belül a leghatékonyabb tevékenységeket és azok változatos módszertannal való feldolgozásával tudják a kitűzött eredményeiket elérni.

Ehhez kapcsolódóan a pedagógusok támogatást kapnak a csodaszarvasprogram.hu felületen a közösségfejlesztő és tanulási folyamatok megtervezéséhez, ahol közel 2000 játék, ölet és 352 db egyhetes program közül válogathatnak, amelyek élmény alapú pedagógiai módszereket tartalmaznak. A pedagógusok saját profiljukon belül elérhető tervező felület segítségével létrehozhatják egyhetes programjaikat, de a felület alkalmas egy délután akár egynapos szabadidős program, kirándulás megtervezésre is. A csodaszarvasprogram online felület kínálatot biztosít minősített szálláshelyekből (191 db) és országosan elérhető programszolgáltatásokból (229 db) is. A felületet a két év alatt közel 6 000 pedagógus használta és javaslataik beépítésével kerültek kialakításra az elérhető funkciók. A felülethez hozzáfér még 58 intézményfenntartó, 883 intézményvezető, 53 mentor és 484 szolgáltató. Várhatóan 2020-ban már mindenki számára elérhető lesz a csodaszarvasprogram.hu felület.