Dr. Szikora Ágnes

Digitális kompetenciák a pedagógusminősítésben
(Próbálja ki magát!)

SzikoraA

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című EFOP-3.2.15–VEKOP-17 projekt keretében a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó digitális fejlesztésekről volt szó a szekcióelőadás során.

Ismertetésre kerültek a pedagógusminősítések és tanfelügyeleti eljárások jelenlegi digitális kompetenciákra vonatkozó indikátorai és elvárásai, az ezzel kapcsolatos statisztikai adatoka. Ezt követően az Európai Bizottság által elfogadott Digital Competence of Educators (DigCompEdu) alapján a projekt keretében a pedagógusok digitális kompetenciájára vonatkozó keretrendszer elemeit mutattam be. A keretrendszer alapján elinduló fejlesztési folyamat következő lépése pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértők megkeresése volt. A szakértők az Oktatási Hivatal által összeállított kérdőívet töltötték ki, mely alapján próbáltuk felmérni a pedagógusok digitális kompetenciáit, a keretrendszer segítségével azok szintjeit meghatározni. A kérdőívek kiértékelését követően előálltak azok az indikátor és elvárás javaslatok, amelyeknek megvitatása a jelenleg a projekt keretében megvalósuló műhelymunkák alapját képezi. A fejlesztés eddigi eredménye alapján továbbra sem eldöntött, hogy a digitális kompetencia külön kompetenciaként illetve területként jelenik-e majd meg a pedagógusminősítések és tanfelügyeleti eljárások során.

Az előadás utolsó részében a résztvevők a rendelkezésre álló számítógépek segítségével kitölthették a digitális kompetenciára vonatkozó önértékelési kérdőívet, az ún. MENTEP kérdőívet. Ennek alapján saját digitális kompetenciáikra vonatkozóan kaphattak visszajelzést. A résztvevők érdeklődéssel tekintettek az önértékelő rendszerre, és jelezték, hogy önmaguk felmérése mellett kollégáikkal is megismertetik azt.