Dr. Jakab György

A Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
Digitális Jólét Program
szekció összefoglalója

Jakab.jpg

Áttekintés

A szekció a Digitális Jólét Program keretében működő Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) tevékenységének sokszínűségét mutatta be. A digitális átállás időszakában különösen fontosak a DGYS által indított programok tapasztalatai, hiszen ezek a programok hónapokkal, sőt évekkel a koronavírus-járvány kitörése előtt indultak, így mostani eredményeik különösen értékesek mind az oktatáskutató és -fejlesztő szakemberek, mind pedig a tanárok, a szülők és a diákok számára.

A DGYS által nyújtott programok legfőbb sajátossága, hogy komplex módon foglalkoznak a digitális kultúra (környezet) térhódításával, aktuális sajátosságaival és várható hatásaival. Szakértőink folyamatosan kvantitatív és kvalitatív kutatásokat végeznek és mivel ez a terület napról-napra változik, így fontosnak tartjuk, hogy a kutatások alapján standardizálható mérőműszereket (indexeket) is létrehozzunk annak érdekében, hogy a változásokat egységes rendszerben összemérhetően detektálhassuk. A kutatások eredményeit közvetlenül az iskolai gyakorlatban is hasznosítani kívánjuk. Egyre fontosabbá válnak a DGYS által szervezett pedagógus- és diákképzések (diákmentor), illetve egyre népszerűbbé válnak az általunk fejlesztett audiovizuális tananyagok, tájékoztató anyagok is.

Szerencsére a kisebb technikai nehézségeken hamar túljutottunk, így ebben a formában is sikeresnek tekintem a szekció munkáját. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a program súlyához képest a szekció előadásai kevés érdeklődőt vonzottak. Remélhetően a következő (személyes) konferencián már szélesebb közönségnek mutathatjuk be a DGYS kutatói és fejlesztői tevékenységét. Köszönjük a lehetőséget!

A szekció előadásai

Digitális Gyermekvédelmi Index koncepció bemutatása – Hartai László

A szekció első előadója Hartai László oktatási szakértő volt, aki a Digitális Gyermekvédelmi Index (DGYI) koncepcióját mutatta be. A DGYI egy nemzetközileg már igazolt fogalmi (értelmezési) keretrendszer – Digital Economy and Society Index (DESI) – mintájára a digitális médiaműveltség legfőbb vizsgálandó faktorait tartalmazza. E révén egyrészt összekapcsolhatóvá és összehasonlíthatóvá válnak a nemzetközi és a hazai médiakutatások, másrészt standardizálhatóvá válik a digitális kultúra roppant szerteágazó és gyorsan változó világa.

A DGYI három alfaktora: a gyermekek online kockázati kitettsége, a médiakompetenciája, valamint az őket körülvevő (digitális) környezet reflektív felelősségvállalása.

Az előadás egyrészt a DGYI szükségessége mellett érvelt, illetve bemutatta a részben hazai kutatásokra is épülő fogalmi rendszer koncepcióját és legfőbb fejlesztési irányait.

A gyermekek online kockázati kitettsége pilot kutatás eredménye – Németh Szilvia, Lannert Judit

A szekció második előadását Lannert Judit és Németh Szilvia oktatáskutatók tartották. Az előadók a DGYS korábbi kvantitatív és kvalitatív kutatásainak főbb eredményeit mutatták be gazdag és tanulságos adatokat szolgáltatva a gyermekek online kockázati kitettsége és a digitális kultúra oktatása iránt érdeklődők számára. Míg a korábbi (2018) kutatásuk legfőképpen a diákok, a tanárok és a szülők médiaműveltségére kérdezett rá; most egy vegyes (nagymintás online kérdőív, illetve fókuszcsoportos megbeszélések) felmérés alapján – a folyó kutatásuk részeredményeinek bemutatásával – a DGYI kidolgozásához nyújtottak fontos empirikus alapokat.

A szekció második felének témája a DGYS tájékoztató – tudatosító tevékenységének bemutatása volt.

A DGYS disszeminációs programjai – dr. Gaskóné Nagy Erika

A DGYS divízióvezetője, dr. Gaskóné Nagy Erika előadásában a stratégia 2020-as évének tevékenységeit mutatta be. Beszámolt a DGYS oktató – tudatosító tevékenységéről, amely az óvodás korosztálytól az iskolásokon, egyetemistákon keresztül a szülőkig, nagyszülőkig minden korosztályt elért. Külön kiemelte a koronavírus okozta veszélyhelyzetben a DGYS működését, számos, szülőket segítő új anyag elkészültét, amelyek a honlapon is elérhetők.

A digitális gyermekvédelem üzenetei

A szekció utolsó előadását Timár Borbála, a DGYS pedagógiai szakértője tartotta. Előadásában összefoglalta a digitális gyermekvédelem feladatait, és bemutatott néhány – éppen elkészült, vagy készülő – tájékoztató anyagot (digitális gyermekvédelmi textspotok, a tudatos alkalmazásválasztást segítő infó grafikák, közösségi média tájékoztatók). A digitális gyermekvédelem legfontosabb üzenetei között az internet lehetőségei és kockázatai közötti hatékony navigálást, valamint a szűrés, szabályozás és a párbeszéd egyensúlyát emelte ki.