Dr. Szikora Ágnes

Ügyfélközpontú köznevelési hatósági eljárások fejlesztése

im198.jpg

Az előadásban a köznevelési hatósági eljárások kerültek bemutatásra, ezen belül is a Köznevelési Engedélyezési Rendszer (KER). A KER moduljai:

 • Tankötelezettség halasztása.
 • Tankötelezettség korábbi megkezdése.
 • Egyéni munkarend kérelmek.
 • Tankötelezettség/óvodakötelezettség külföldi teljesítése.

Az ügyfélközpontúság abban nyilvánul meg, hogy

 • Az eljárások ügyfélkapus hozzáféréssel indíthatók.
 • Az eljárásokhoz szükséges dokumentumok elektronikusan csatolhatók.
 • Nincs szükség postai kézbesítésre, de az ügyfél választhatja a postai beküldést is. Megmaradt a hagyományos kérelmezési út is, hiszen az ügyfelek egy jelentős köre még mindig a hagyományos, papíralapú kérelembenyújtást választja.
 • A kérelem/beadvány beérkezéséről az ügyfél rövid időn belül kap visszajelzést.
 • Az eljárást lezáró határozatot is elektronikusan kapja meg az ügyfél.
 • Lehetséges az egyes iratpéldányok eltérő kezelése (elektronikus/papír).

A fejlesztés eredményeként

 • Az eljárásokhoz kapcsolódó iratkezelési folyamatok (iktatás, érkeztetés) automatizálásra kerülnek.
 • Papíralapú ügyiratok száma csökken. A fenntarthatósági szempontok érvényesülése is kiemelt cél a projekt által fejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatban.
 • Gyorsabb, ezáltal hatékonyabb ügyintézés valósul meg, csökken az ügyintézési idő.
 • Mind az ügyintézők, mind az ügyfelek adminisztratív terhei csökkennek, hiszen egyszerűen, gyorsan történik a kérelem ügyintézése.
 • Az ügyintéző számára beépülő „kényelmi” funkciók gyorsítják és pontosabbá teszik az ügyintézést, magasabb színvonalú ügyintézés elősegítése.
 • Gyors, pontos statisztikai adatszolgáltatás (szűrések, lekérdezések beépítése) elősegítése az informatikai rendszerbe beépülő szűrők, lekérdezések által. Ennek során többes lekérdezések is lehetővé válnak, ami az adatszolgáltatás pontosságát javítja mind az irányító szerv, mind az külső ügyfelek felé.

A fejlesztés eredményeként a kérelmező szülők több, mint fele már élt is az ügyfélkapus benyújtás lehetőségével.

A KER elektronikus űrlapjai úgy épülnek fel, hogy

 • Az űrlapokon az azonosításnál megadott személyes adatok megjelennek, nem kell őket újra beírni.
 • Az űrlap támogatja a helyes és teljes kitöltést, nem lehet hiányos, vagy rossz kérelmet beadni.
 • A KIR-ből vesz át adatokat, így a szülőnek nem kell mindent újra megadnia.
 • Az űrlapokhoz dokumentumok csatolhatók.

További köznevelési fejlesztések a KÖFOP-ban

 • Tankönyvvé nyilvánítási adminisztrációs rendszer (TAR) 2022 tavaszáig.
 • Pedagógus-továbbképzési akkreditációs rendszer (PIR) 2022 őszéig.

PIR, TAR fejlesztés céljai, hogy ügyfélbarát, korszerű közigazgatási eljárási folyamatok jöjjenek létre, gyors, pontos, hatékony legyen az ügyintézés, teljesüljenek a fenntarthatósági célok. Az eljárások valamennyi szegmense elektronikusan menjen végbe.

A TAR fejlesztési irányai:

 • Cégkapus kérelembenyújtási lehetőség a tankönyvkiadók számára.
 • A tankönyvvé nyilvánítással, valamint a tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos hatósági adminisztrációs folyamatok is teljesen elektronizáltak lesznek.
 • Szakértői, testületi folyamatok esetében is cél a teljes elektronizálás.
 • Publikus modul megújulása: tankönyvjegyzék kereső korszerűsítése, itt fontos, hogy többes feltételek szerinti is lehessen szűréseket végezni.
 • Elektronikus fizetési lehetőség az informatikai rendszeren keresztül.
 • Szűrések, statisztikák, lekérdezések készítésére alkalmas rendszer az adatkérések kiszolgálása érdekében.

A PIR fejlesztési irányai:

 • Cégkapus/ügyfélkapus/hivatali kapus kérelembenyújtási lehetőség a pedagógus-továbbképzést alapítók, szervezők számára.
 • A pedagógus-továbbképzési, valamint pedagógus-továbbképzési jegyzékre kerüléssel kapcsolatos hatósági adminisztrációs folyamatok is teljesen elektronizáltak lesznek.
 • Szakértői és testületi folyamatok elektronizálása a cél.
 • Elektronikus fizetési lehetőség megvalósítása az informatikai rendszeren keresztül.
 • Szűrések, statisztikák, lekérdezések készítésére alkalmas rendszer az adatkérések kiszolgálása érdekében.