Szilágyi Ádám

Fejlessze saját és iskolája digitális kompetenciáját!
Bemutató az elkészült Digitális Névjegy Rendszer és
DigCompEdu önértékelő- és mérőeszközökről

im284.jpg

Az elmúlt időszakban a Digitális Jólét Nonprofit Kft. gondozásában két olyan digitáliskompetencia-fejlesztést támogató eszköz készült el, amelyeknek segítségével az intézmények és a pedagógusok hatékonyan tudják a digitalizáció eredményeit hasznosítani. Ezen eszközök aktualitását a digitális munkarenddel töltött időszakok is megerősítették. Kutatási eredményekből tudjuk, hogy a pedagógusok többsége számára nagy feladat volt a digitális eszközök/platformok használatba vétele, ugyanakkor sokaknak ez az időszak nyújtott lehetőséget, hogy a technológia adta pedagógiai lehetőségekkel pozitív tapasztalatot szerezzen.

A Digitális Névjegy Rendszer[1] komplex intézményi visszajelző és fejlesztőeszközként az iskola digitális átmenetben elért helyzetének felmérésével, visszajelzésével és személyre szabott fejlesztési javaslatokkal támogatja az iskolák alkalmazkodását a digitális kor elvárásaihoz. Ezen túl a rendszer képes a hazai, oktatás-digitalizációs folyamat elősegítésében elkötelezett háttérintézményeket, a fejlesztéspolitika szereplőit anonim adatokkal ellátni, mely révén a tervezés, a támogatási folyamat egyaránt tényekre alapozott lehet.

Az iskolák digitális érettségének fejlesztése az átállásnak csak egy aspektusa: a sikeres átmenethez a pedagógusok egyéni digitáliskompetencia-fejlesztése is szükséges. Ezt a feladatot látja el az Európai Bizottság fejlesztésén alapuló, hazai környezetre adaptált DigCompEdu[2] önértékelőeszköz. A rendszer hat kompetenciaterület 22 kompetenciaelemére vonatkozó kérdéssor révén képes megállapítani a pedagógusok egyéni digitáliskompetencia-szintjét, fejlesztési javaslatokkal támogatja a következő jártassági szintek elérését. Ez az önértékelő eszköz is lehetőséget nyújt anonim riportok készítésére. A DigCompEdu önértékelőeszköz 2021 óta, a DNR 2022-től kezdődően üzemel.

 

[1] https://dnr.dpmk.hu/

[2] https://digcompedu.dpmk.hu/