Dr. Bogdán Csaba

Darts Matek – Interaktív, digitális és játékos
megoldás a matematikaoktatásban

kiadvany2023-image488.jpg

A Darts Matek egy olyan egyedülálló, innovatív digitális oktatási szoftver, amely lehetőséget biztosít a matematikai alapok játékos módon történő elsajátítására, gyakorlására egy népszerű és izgalmas sport által. A szoftver az intézményekben található digitális eszközökre telepíthető, flexibilisen használható tableteken, interaktív táblán, laptopokon és számítógépeken egyaránt. 

Fő célcsoport a 4–15 éves korosztály, ahol a matematikai alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) tanulása és gyakorlása a legnagyobb szerepet kapja. Emellett hatékonyan fejleszti a koncentrációt, memóriát, szem-kéz koordinációt, kombinációs logikát, valamint a kombinatorikai alapokat. 

A program ezek mellett a kognitív és a transzverzális képességek fejlesztésére is hatékony megoldást nyújt, ami más tantárgyak - mint például a nyelvtanulás és szövegértés - esetében is pozitív hatással bírnak. Tapasztalataink alapján speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésében is jól alkalmazható, melyet méréseink is bizonyítanak.

A mai oktatás során az egyik legnagyobb kihívása, hogy a gyerekek figyelmét elnyerjük és ezt fent is tartsuk a tanórák során. A hagyományos eszközök kevésbé kötik le a diákokat, ezért olyan módszereket, eszközöket kell alkalmazni, amit a mindennapjaik során is szívesen használnak, ezek pedig a digitális eszközök nyújtotta lehetőségek. Az eszköz használata mellett pedig még fontosabb, hogy ez milyen tartalommal van megtöltve.

A Darts Matek program játékos, szórakoztató módon fejleszti az alap matematikai készségeket, egy digitalizált darts tábla segítségével. A darts táblán a számok 1–20-ig találhatók, véletlenszerű sorrendben, szimpla, dupla és tripla szektorok váltakozásával. A darts matematikája adja a program játékosságát, mely valóban élmény alapúvá teszi az oktatást.

kiadvany2023-image489.png

A workshop során bemutattuk a Darts Matek programot, mely a korábban felsorolt kihívásokra kínál újszerű, játékos és a mai gyerekek igényeinek megfelelő innovatív megoldást. A program részletes bemutatása mellett gyakorlati tippeket, feladatokat és módszereket ismerhettek meg a résztvevők, mellyel izgalmassá és szórakoztatóvá tehetik a matematika oktatást.

A program hat különböző játéktípust tartalmaz, melynek mindegyike egyedi módon korosztályhoz és tudásszinthez mérten alakítható a beállítási lehetőségeknek köszönhetően. Az általános iskolai korosztály számára 1–8. osztályig teljes mértékben alkalmazható.

Alsó tagozatban, 1–2.osztályban a Tábla színezés, Darts Puzzle, Szám memória segít a memória, szem-kéz koordináció fejlesztésében, számjegyek azonosításában és tanulásában, valamit eszközhasználat elsajátítását és a program felépítésének megismerését segíti. Nagyobb korosztály számára már 3. osztálytól hatékonyan alkalmazható a Szám megnyomása, Szektor puzzle és Számolós feladat, mely során a számolási készség, az alapműveletek gyakorlása, a logikus gondolkodás, a mechanikus számolás, valamint a kombinatorikai alapok fejleszthetők.

A program hatékonyságát bizonyítja a széles körben elvégzett beválásvizsgálat, melynek eredményeképpen rendkívül pozitív hatás volt tapasztalható. Három hónapos időszak alatt 3. osztályos korosztálynál 9%, a 6. osztályosoknál 3%-os javulást eredményezett a Darts Matek használata, míg a kontroll csoportoknál stagnálás, illetve visszaesés volt tapasztalható.

Kiemelt eredmény az SNI-s diákoknál figyelhető meg, ahol 23%-os javulást jelzett a vizsgálat.

kiadvany2023-image490.png

A tapasztalt eredmények, valamint a visszajelzések alapján a program könnyedén beépíthető a tanórákba, hatékony módon alkalmazható, valamint olyan módszertant alkalmaz, mely hiánypótló a megcélzott területen. A matematika oktatása során a játékosság és a digitális eszközök integrálása lelkesebbé és motiváltabbá teszi a diákokat, valamint növeli az órai aktivitást.

kiadvany2023-image491.png

kiadvany2023-image492.png