Dupákné Gecse Adél

Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben
zöld és leendő zöld óvodák számára

kiadvany2023_2-image002.jpg

Ez csak egy szívószál…

(mondta 8 millió ember...)

Az óvodai szekció címben jelzett témája azokból az alapvetésekből kiindulva került feldolgozásra, amelyek – megítélésem szerint – jellemzőek az óvodai nevelésre: a fenntarthatóságra nevelés köznevelési feladat, azaz valamennyi óvoda számára megvalósítandó, akár rendelkezik Zöld Óvoda címmel, akár nem. A címmel rendelkező óvodák pedagógiai gondolkodását a területen orientálja a 2006 óta funkcionáló kritériumrendszer ismerete, és az Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséig háromévente benyújtott önértékelés, önfejlesztési terv, és a tervek megvalósulását bemutató önreflexió. A már címet elnyert óvodák többsége magas szinten járul hozzá a pedagógiai gyakorlat fejlesztéséhez, disszeminációs tevékenységük elismerésre méltó.

Ugyanakkor az is tény, hogy kiválóan működhetnek az országban címmel nem rendelkező óvodák is, amelyekben hasonló felelőséggel gondolkodnak az óvodáskori lehetőségekről, a gyermekek tevékenységszervezését áthatja a környezet megismeréséhez, megóvásához kapcsolódó attitűdök alakításának szándéka és a megvalósítási életkorspecifikus lehetőségeinek keresése, bővítése. Ehhez az óvodapedagógia, az óvóképzés e területen elkötelezett korábbi és jelenlegi képviselői is szilárd alapokat és értékrendszert teremtettek, teremtenek.

A 2016 óta működő Zöld Óvoda Hálózat szakmai élettörténetében jelentős lépés volt a Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére című 30 órás pedagógus-továbbképzés létrejötte, amelynek különböző – többnyire természetközeli – helyszíneken szervezett csoportjaiban több száz óvodapedagógus vett részt. Sajnos, az alapítási engedély érvényessége lejárt, az óvodapedagógusok igénye és a szakmai elvárások sürgető feladattá tették új képzés kidolgozását. A fejlesztési folyamat 2021-ben az Agrárminisztérium kezdeményezésére és támogatásával kezdődött. Ez a minisztérium működteti a Zöld Óvoda címpályázatot is. 2021 második felében elkészült az új 30 órás továbbképzés, amely jelenleg az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete alapításában található meg a pedagógus-továbbképzési jegyzéken[1]. Az Egyesület honlapján Zöld Óvodák módszertani tára címmel került fejlesztésre témaspecifikus felület, amelynek gondozása az Egyesület munkatársai és a képzések vezetőinek közös feladata, fejlesztése, tartalommal való feltöltése folyamatosan történik.

A szekcióban részletesen bemutatásra került a képzés célrendszere, amelyet – szándékaink szerint – napjaink óvodapedagógiáját is érintő kihívásokat figyelembe véve fogalmaztunk meg, tekintettel a pedagógus kompetenciák e területet megfogalmazó elemére. Újszerűnek tekinthető a képzés szerkezete: a 10 órás távoktatási szakaszt követően a fennmaradó 20 órában vagy jelenléti, vagy online-kontakt formában vehetnek részt a pedagógusok. Nagy hangsúlyt fektettünk a képzési módszerek meghatározására, különösen az online-kontakt formában szervezendő képzés esetén, alapvetően az interaktivitást lehetővé tevő eljárásokat részesítettük előnyben, amelyek a képzőknek és a résztvevőknek is kihívást és egyben –reméljük – sikerélményt is nyújtanak. Bízunk abban is, hogy esetenként ezek az eljárások az óvodai működésben is hasznára lehetnek az óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak.

A szekcióban bemutatásra került, hogy milyen kérdésekre keresünk választ a képzés során: áttekintjük többek között, hogy milyen viszony lehet a fenntarthatóságra nevelés és környezeti nevelés között, milyen mértékben érintheti az óvodát a Fenntartható fejlődési célok tartalma, mit jelent a Natura 2000 és hogyan építhető be az óvodai gyakorlatba, foglalkozunk a mini körforgásos gazdaság óvodai lehetőségeivel, és a különböző attitűdök és vélekedések pszichológiájával.

Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a horizontális tanulásra, egymás mindennapi gyakorlata kincseinek megismerésére a partnerkapcsolatok tartalmában, a takarékos működés lehetőségeiben, a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás bevált eljárásainak bemutatásában.

A jelenlegi 10 fős képzői csapat az akkreditáció első évében 7 képzési csoportot szervezett meg, 110 fő óvodapedagógus, óvodavezető részvételével.

Örömmel vettem részt és megtisztelő feladatnak tekintettem a témáról való közös gondolkodás lehetőségét a megjelent óvodapedagógusok, vezetők, szakértők, szaktanácsadók körében.

 

[1] https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7927