Sipos Szabina

A SpaceBuzz program előkészületei, felépítése (múlt)

kiadvany2023_2-image413.jpg

A SpaceBuzz program Hollandiából indult útjára. André Kuipers holland orvos és űrhajós egyike volt azoknak, akik létrehozták a SpaceBuzz Nonprofit Oktatási Alapítványt abból a célból, hogy a gyermekek az űrhajósok nyomdokaiba lépve saját maguk tapasztalják meg az „overview effect”, azaz „áttekintő hatás” élményét. Kidolgoztak egy élmény- és VR-alapú tanulási programot, amely egyrészt inspirálja a gyerekeket, másrészt átfogó tudást ad számukra az űrről és Földünkről. A programban a STEM oktatási módszert alkalmazzák, amely interdiszciplináris, gyakorlatias megközelítést alkalmaz és a valós alkalmazásokhoz kapcsolódik. 2018 decemberében átadták az első SpaceBuzz rakétát és elindult az oktatás. Ezzel párhuzamosan nemzetközi tudományos kutatási programot indítottak a Tilburg Egyetem közreműködésével a VR-alapú tanulás hatékonyságának vizsgálatára. 2019 októberében a program világszintű bemutatásra került Houstonban, Texasban. Céljuk 2020–2021-re a program kiterjesztése volt további 2-3 országra, amely meg is valósult.

2020-ban megalakult a SpaceBuzz Konzorcium, amelynek tagjai Magyarország, Olaszország, Franciaország és Hollandia lettek. A konzorcium egy sikeres Erasmus+ pályázat által megkezdhette a transznacionális oktatási program kidolgozását. A program egy ingyenes oktatási program iskolák számára, melynek célzott korosztálya a 10–12 éves gyermekek. A pályázat alapvető célja a STEM oktatási módszer népszerűsítése, amely a természettudományos tantárgyak népszerűsítését helyezi középpontba. A STEM mozaikszó az angol Science, Technology, Engineering és Mathematics szavakból tevődik össze, amely magyar megfelelője az MTMI, amely a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai tudományterületeket jelöli. A cél olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés, a kreativitás egy élményalapú tanulási folyamat során.

Az Erasmus+ pályázat

Az Erasmus+ pályázatban öt szakaszra osztották az oktatási program kidolgozását:

 • Hollandia – A 12 leckéből álló oktatási tananyag kidolgozása öt nyelven (angol, magyar, olasz, francia, német).
 • Hollandia – VR film lefordítása négy nyelvre (magyar, olasz, francia és német).
 • Olaszország – Oktatási segédanyagok létrehozása: tanári kézikönyv, prezentációk, podcastok.
 • Magyarország – STEM Tanári kézikönyv elkészítése, gyakorlati útmutatóval, tippekkel, trükkökkel és jó gyakorlatokkal.
 • Franciaország – A partnerek közötti tervezői gondolkodási folyamat leírása az előző szakaszok kidolgozása során és ajánlások megfogalmazása azon felek számára, akik hasonló tevékenységekben kívánnak részt venni.

2021 elején megalakult a magyar szakmai csapat, Zentai István vezetésével, amelyben neves szakemberek, üzletemberek és gyakorló tanárok közösen tevékenykedtek: Dr. Bacsárdi László., Dr. Boross Katalin, Dr. Komáromi Annamária, Magyari Gábor, Mészáros Péter, Mondvai Gábor, Neusinger Judit, Rózsa Péter, Dr. Oláh Éva Mária, Dr. Sárhegyi István, Schlepp Péter, Sipos Szabina.

kiadvany2023_2-image414.png

Következő lépés a nemzetközi munkacsoport megalakulása volt. Ebbe a szakmai csapatba minden nemzet két főt delegált. Többségében gyakorló tanárok alkották, a munka angol nyelven folyt. Tagjai: Matthijs Lendertsee (Hollandia), Laurin Ivetic (Hollandia), Audrey Korczynska (Franciaország), Patrick Arnaud (Franciaország), Kirsten Mayr (Olaszország), Veronika Passler (Olaszország), Komáromi Annamária és Sipos Szabina (Magyarország). A közös munka 2021. áprilisban kezdődött. Nyolc héten át tartó intenzív munka során dolgoztuk ki a közös oktatási tananyag vázát, amelyet a 2021. szeptember és 2022. február közötti időszakban öntöttünk végleges formába. Így 2022. február végére elkészült, a pilot időszakban kipróbálásra került a SpaceBuzz oktatási tananyag.

A közös munka egyik fontos állomása volt az Amszterdamban megrendezésre került transznacionális találkozó 2021. november 15–16-án. Ekkor személyesen is találkozhattunk a külföldi kollégákkal, illetve megbeszéltük a további feladatokat és egyeztettünk bizonyos pontokban. Talán a legnagyobb élmény az volt, amikor kipróbálhattuk személyesen, működés közben a SpaceBuzz rakétát. Ez az élmény még több lendületet és szakmai ötletet adott egy nagyon jól felépített és kidolgozott oktatási tananyag elkészítéséhez.

Magyarországon 2021 tavaszán kiküldtük számos iskolának a programban való részvételi lehetőséget, amelyre több iskola jelentkezett és ebből végül 21 iskola került kiválasztásra. A pilotidőszak kezdete előtt, 2022. február végén szakmai felkészítést nyújtottunk a programban résztvevő tanárok számára. Kétórás webináriumokon mutattuk be számukra az elkészült tananyagot, annak felépítését, az oktatási segédleteket és azok használatát. A képzésben közel 70 pedagógus vett részt.

A háttérben közben sok egyéb munka folyt: a munkafüzetek kinyomtatása, a rakétát szállító kamion útvonalának megtervezése, az iskolákban a kamionban zajló VR űrutazás folyamatának megtervezése, a diákcsoportok beosztása. Magyarországon egyedülálló módon űrládát is terveztünk, amelyben a leckékhez szükséges segédanyagok, eszközök kaptak helyet. Szintén csak Magyarországon tettük kötelezővé a VR űrutazás előtti vizsgateszt megírását. Célunk ezzel az volt, hogy a gyermekek azt érezzék, hogy nem „jár” az élmény, hanem ki kell érdemelni, tenni kell érte. Ez nagy motivációt jelentett számukra. A kamion érkezése előtt sajtómegjelenést szerveztünk azokban az iskolákban, ahova végül a kamion eljutott. Az eredeti elképzelések ellenére a budapesti helyszín mellett csak három iskola településére gurult be a nagy csodának számító kamion: Hernádnémeti, Zánka és Hódmezővásárhely. Hernádnémeti volt az egyetlen iskola, amelynek az udvarán működött a rakéta. A többi iskola tanulóit külön buszokkal juttattuk el a kijelölt helyszínekre.

A SpaceBuzz oktatási tananyag tartalmának felépítése

I. A világűr felfedezése 

Ebben a fejezetben elhagyjuk a bolygónkat és kitekintünk az univerzum messzeségébe. Mindezt a modern technológiák segítségével tesszük, számba vesszük, milyen eszközeink vannak a világűr felfedezésére. Ugyanakkor megpróbálunk képet kapni arról, hogy mekkora az univerzum és felfedezzük, hol van a bolygónk és a Napunk ebben a hatalmas dimenzióban. Végül feltérképezzük szomszédos bolygóinkat.

1. lecke: Miért kutatjuk a világűrt?

Az emberi űrkutatás segít megválaszolni az Univerzumban elfoglalt helyünkkel és naprendszerünk történetével kapcsolatos alapvető kérdéseket. Az űrkutatással kapcsolatos kihívásokra talált megoldások bővítik a technológiát, új iparágakat hoznak létre, és segítik a békés kapcsolat kialakítását más nemzetekkel.

2. lecke: Mi van odakint a világűrben?

Ebben a leckében megértjük, hogy az Univerzum egy hatalmas üres hely, ahol sok, különböző méretű objektum található.

3. lecke: Helyünk a világűrben

Ez a lecke a Naprendszerünk és különösen a benne lévő bolygók alaposabb megismerésére fókuszál. Egy történettel kezdődik, hogy a nehéz fogalmakat érthetővé és élvezhetővé tegye. Ahhoz, hogy igazán megértsük és csodáljuk Föld nevű bolygónk egyediségét, fontos, hogy összehasonlítsuk Naprendszerünk többi bolygójával. Bolygónk őrzője, Morphy több információt is elárul az egyes bolygókról.

II. Egyedülálló bolygónk, a Föld felfedezése

Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogy egy bolygón élet csak bizonyos feltételek mellett lehetséges, és hogy a Föld folyamatosan fejlődik és változik; ezeknek a változásoknak egy része természetes, más változásokat az ember idézi elő. A modern technológiával felfedezhetjük bolygónkat és a rajta zajló eseményeket. Az űrhajósok űrkutatók, és fontos szerepet töltenek be bolygónk megismerésében. Munkájuk elvégzéséhez alkalmazkodniuk kell egy olyan élethez, ahol a földi szabályok nem érvényesek.

4. lecke: Az élet feltételei

Az űrből történő megfigyelés segít abban, hogy jobban megismerjük bolygónkat, és nyomon tudjuk követni, hogyan változnak bolygónkon az életkörülmények az idő múlásával. A tanulók megismerkednek az élethez szükséges feltételekkel egy bolygón. Ez segít nekik megérteni, miért lehet egyedülálló a Föld, de ugyanakkor elképzelhető, hogy több millió exobolygó létezik, ahol élet van.

5. lecke: A Föld megfigyelése az űrből?

Ebben a leckében közelebbről megnézzük, hogyan vizsgálják, figyelik meg és dokumentálják a műholdak a Földet az űrből. Azt is megtudhatjuk, hogy a Föld állandó változáson megy keresztül: részben természeti folyamat, részben emberi beavatkozás miatt.

6. lecke: Készüljünk az űrutazásra!

Az űrhajósok olyan kiválasztott emberek ezen a bolygón, akik messziről láthatják a Földet. Nehéz, de kiváltságos hivatást gyakorolnak, és egyszerre kell szakmailag képzettnek és fizikálisan felkészültnek lenniük. A tanulók képet kapnak arról, hogy mit is csinálnak valójában az űrhajósok, és milyen az űrben mindennapi feladatokat elvégezni és jól szórakozni!

SPACEBUZZ rakéta 4D VR űrutazás[1]

III. A Föld környezete

A fejezet célja, hogy a tanulók tudatában legyenek annak, hogy az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés változásai veszélyeztetik a globális környezetet. Először a tanulók betekintést nyernek az ökoszisztémákba, és megértik, hogyan működnek. Megismerkednek az időjárás és az éghajlat közötti különbséggel is, és elvégeznek néhány kísérletet, amelyek segítenek megérteni, hogy mi az éghajlatváltozás, és honnan tudjuk, hogy nem természetes.

7. lecke: Az ökoszisztémák

A gyerekek megismerkednek az ökoszisztémákkal és az ökoszisztémán belüli élet összefüggéseivel. Az ökoszisztémákon belüli változások hatással vannak a földi életre.

8. lecke: A Föld változásainak megfigyelése

A gyerekek megismerkednek az éghajlatváltozással, és megfigyelik, hogy ezek a változások milyen hatással vannak a Föld felszínére és élővilágára.

9. lecke: Klímaváltozás a Földön

A gyerekek felfedezik, hogy az éghajlatváltozás és a hőmérséklet emelkedése milyen hatással lehet az ökoszisztémákra a világ minden táján. Megvizsgálják, hogy mi okozza a hőmérséklet emelkedését.

IV. Segíts Földünkön!

Ez az utolsó fejezet arra összpontosít, hogyan tudunk segíteni a Föld nevű bolygónknak. Ehhez a tanulók először a környezeti/ökológiai lábnyomuk fogalmát tisztázzák és saját ökológiai lábnyomukat is kiszámolják, majd azon dolgoznak, hogy védhetik meg a bolygónkat. Végül a gyerekek a fejezet segítségével egy zöld, fenntartható életmódot javaslatát készítik el az iskola számára.

10. lecke: Változtassunk együtt!

A diákok sokat tanultak az éghajlatváltozásról. Ebben a leckében megtudják, hogy ők is tehetnek valamit, és segíthetnek a környezet védelmében. Sok ember kis változtatásai is nagy hatással lehetnek az éghajlatra!

11. lecke: A Zöld Program kidolgozása iskolád számára

Ez a lecke az utolsó leckének az alapköveit teszi le. Azokat az ötleteket, megoldásokat, amelyeket a tanulók ebben a leckében fogalmaznak meg, a következő leckében is felhasználják, és az iskola zöld programjában is megjelennek. Szó esik a biodiverzitásról (az élővilág sokfélesége), az ökológiai lábnyomról és a nulla szennyezésről.

12. lecke: „Légy környezettudatos!” nap az iskolában

Ez a lecke összefoglalja a Space Konzorcium programot. Az iskola tanulóival együtt dolgoznak a gyerekek és tanárok azért, hogy egy Zöld programot hozzanak létre az iskola számára. A Zöld program számos tevékenységet fog tartalmazni, amelyet a tanulók és a tanárok együtt végezhetnek el rendszeresen. A cél az, hogy a tanulók és az iskola aktívvá váljon a környezetvédelem terén.

Ennek érdekében az iskola Légy környezettudatos napot szervez. Ezen a napon a gyerekek többféle tevékenységet végeznek és műhelymunkákon vesznek részt, így hozzájárulva bolygónk megmentéséhez. A nap végén az iskola igazgatója aláírja a Zöld programot, ahol ígéretet tesznek arra, hogyan fogják támogatni a bolygónkat a jövőben.

A műhelymunkák tevékenységei által a gyerekek megtanulhatják, hogy milyen egyszerű, kis tettek segíthetnek az éghajlat és a környezetünk védelmében. Az iskolák választhatnak az alábbi példák közül (melyek az EU Zöld megállapodásán alapulnak), vagy maguk is hozzáadhatnak tevékenységeket.

A SpaceBuzz oktatási tananyag

Az oktatási tananyag egy átfogó történetre épül, melynek szereplője a program kabalafigurája, Morphy, aki egy különleges űrrobot, az univerzum őrzője. Küldetése az univerzum védelme és a lehetséges veszélyek felismerése. A történet: Morphy találkozik néhány gyermekkel, akiket űrutazásra visz. Szeretné, ha a gyerekek tudatában lennének, hogy hol foglal helyet a Föld a végtelen világegyetemben és átéreznék a Föld egyediségét és törékenységét. Morphy különböző eszközökké tud átalakulni, amelyek lehetővé teszik számára, hogy messzire lásson (mint egy távcső), megfigyeljen (mint egy műhold), vagy kísérletezzen (ahogy a Nemzetközi Űrállomáson teszik). Morphy kinézetére több variáció született tervezők kezéből, végül holland, olasz, magyar és francia gyerekek közös szavazata alapján született meg a végleges változat.

kiadvany2023_2-image415.png

Az oktatási program részeként számos kérdőív került kidolgozásra. Vannak közöttük csak Magyarország által kidolgozott kérdőívek, ezek bemeneti, illetve kimeneti kérdőívekként szolgálnak és vannak olyanok, amelyeket közösen dolgoztunk ki a különböző nemzetekkel.

SpaceBuzz Konzorcium által összeállított kérdőívek (küldetések előtt és után):

 • Tanulói kérdőív.
 • Önhatékonysági kérdőív tanárok számára.

Tilburg Egyetem által összeállított kérdőívek:

 • Tudásteszt 1 (VR utazás előtt).
 • Tudásteszt 2 (VR utazás után).

SB magyar csapat által összeállított kérdőívek:

 • Tanulói tudásteszt (kimeneti, bemeneti mérés).
 • VR űrutazás előtti vizsgateszt (csak Magyarországon).
 • Küldetések utáni kérdőívek tanárok számára.

Az oktatási tananyag segédanyagai:

 • tanári kézikönyv (online formában);
 • tanulói munkafüzet (nyomtatott és online formában);
 • STEM kézikönyv (online formában);
 • hangfájlok, videók, tanári prezentációk az egyes leckékhez.

 kiadvany2023_2-image416.png

kiadvany2023_2-image417.png

kiadvany2023_2-image418.png

kiadvany2023_2-image419.png

kiadvany2023_2-image420.png

[1] https://www.youtube.com/watch?v=SWedX5ZiAiI