Dr. Szikora Ágnes

A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez
kapcsolódó digitális fejlesztések

Dr. szikora ágnes.jpg

 

Az EFOP-3.2.15. projekt keretében az Oktatási Hivatal vizsgálja a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó digitális kompetenciákat, majd ezek mentén fejlesztési irányokat, javaslatokat fogalmaz meg és valósít meg.

A projekt keretében először a digitális kompetenciák vizsgálata történik meg. Ez a kérdéskör két irányból közelíthető meg.

  • Egyrészt a pedagógusminősítések és tanfelügyeleti ellenőrzések során a digitális kompetenciákra vonatkozó indikátorok értékelése lehet kiindulópont.
  • Másrészt a 2015 óta zajló pedagógusminősítések és tanfelügyeleti ellenőrzések folyamatai nagy részben informatikai rendszeren keresztül valósulnak meg. Ez bizonyos szintű kompetenciát igényel az infokommunikációs technológiák területén.

Az adatok előzetes vizsgálata azt mutatja, hogy a digitális kompetenciákra vonatkozó indikátorok értékelése során adott értékek nem mutatnak különösebb eltérést a többi indikátorhoz képest a pedagógusminősítések vonatkozásában. A tanfelügyeleti ellenőrzések során is csak kicsivel alacsonyabb a digitális kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokra adott átlagpontszám, mint a többi elvárás értéke.

Ennek ellenére a Hivatal mindennapi tapasztalata az, hogy még mindig számos megkeresés érkezik azzal, hogy a Hivatal munkatársai informatikai támogatást nyújtsanak a pedagógusminősítési eljárások és tanfelügyeleti ellenőrzések során. Ennek kapcsán további vizsgálati lépés lehet arra vonatkozólag, hogy hány olyan minősítési eljárás volt, amely informatikai kompetencia hiányossága miatt lett sikertelen.

Ezen vizsgálatokat követően a projekt célja, hogy digitális fejlesztéseket valósítson meg a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében.