Szabó Zsolt

Az EFOP-3.10.1-17 Tematikus együttműködés
erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén
a Kárpát medence szomszédos országaival projekt

Szabó zsolt.jpg

 

A „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival az Oktatási Hivatal, a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott konzorcium megvalósításában” című projekt alapadatai az alábbiak szerint foglalhatók össze.

A projekt tervezett megvalósítói:

 • fő kedvezményezett: Oktatási Hivatal
 • konzorciumi tagok: Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem

A projekt várható megvalósítási ideje: 2017. december 1–2020. november 30.

A megvalósítás költsége: 3 000 000 000 Ft

 • az Oktatási Hivatal keretösszege: 2 300 000 000 Ft
 • a Debreceni Egyetem keretösszege: 350 000 000 Ft
 • A Szent István Egyetem keretösszege: 350 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja a pályázati felhívás általános célrendszeréhez kapcsolódva különböző oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése, a hálózatok által közvetített tudástranszfer, jó gyakorlatok megosztása és kölcsönös együttműködések révén hozzájárulás a térség fejlesztéséhez, valamint a fennálló társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. A projekt célja továbbá, hogy a köznevelési-pedagógiai és felsőoktatási-hallgatói-kutatói hálózatokon keresztül kibővítse a makrorégió magyar nyelvterületein felmerülő speciális problémák megoldási lehetőségeit.

A projekt terminológiájában, a határokon átívelő együttműködés viszonyrendszerét figyelembe véve, makrorégiónak minősülnek a magyarországi támogatott régiók (megyék), valamint a Magyarországgal szomszédos országoknak a projekt szempontjából releváns régiói. A programterület régiói, ahol a projekt eredményei teljes körűen hasznosulnak az együttműködés keretében:

 • Nyugat-Dunántúl/Dél-Dunántúl – Ausztria, Szlovénia, Horvátország;
 • Közép-Dunántúl/Nyugat-Dunántúl;
 • Észak-Magyarország – Szlovákia (Felvidék);
 • Észak-Magyarország/Észak-Alföld – Ukrajna (Kárpátalja);
 • Észak-Alföld/Dél-Alföld – Románia (Erdély);
 • Dél-Alföld – Szerbia (Vajdaság).

A projekt részletes céljai között szerepel a köznevelés területén az oktatásszakmai, pedagógiai, tanulói, szakértői, intézményi hálózatok, a felsőoktatás területén a hallgatói, kutatói, oktatói, intézményi hálózatok létrejöttének támogatása, a meglévő hálózati tevékenységek további erősítése, jó gyakorlataik, követendő példáik megosztása, továbbgondolása.

A hálózatok létrejöttének támogatása kiemelten az Oktatási Hivatal szervezetrendszerébe illeszkedő, új módszertani központ koordinálásával valósul meg. A felállítani kívánt központ szakmai-koordinációs feladatkörében eljárva hozzájárul a projekt tervezett tevékenységeinek sikeres végrehajtásához, valamint hosszú távon hasznosítható eredmények eléréséhez. A határokon átívelő együttműködések, hálózatok, a hálózati tudástranszfer megvalósítása érdekében szoros kapcsolatok épülnek ki a szomszédos országok magyar pedagógusszervezeteivel, valamint felsőoktatási intézményeivel.

A projektben az Oktatási Hivatal feladatai közé tartozik:

 • a meglévő köznevelési és felsőoktatási intézmények, rendszerek fejlesztése, hatékonyságuk növelése a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás elleni küzdelemmel, a térség elismert jó gyakorlatainak megosztásával, mentori és pedagógus-csereprogramokkal, pedagógus-továbbképzéssel, kompetenciaméréssel, tananyagok és módszertani anyagok fejlesztésével, diplomás pályakövető rendszerek bevezetésével, munkaerőpiaci kapcsolatok kialakításával, az egyetemek nemzetközi beágyazottságának erősítésével;
 • a diákok és hallgatók kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeik bővítése szakmai tanulmányutakkal, tehetséggondozással, pályaorientációs és karrierrendezvényekkel, a felsőoktatásba való bekerülésük elősegítésével, nemzetközi kutatócsoportok alakításával, tudományos fórumokon való részvétellel, szakmai gyakorlatok szervezésével.

A konzorciumi tagok feladata elsősorban meglevő képzések másik intézményben vagy új helyszínen való bevezetése, valamint gyakorlati ismereteket nyújtó, nem formális képzések (felnőttképzések) indítása.

A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység illeszkedik az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. június 16-án megjelent Felhívása célrendszerében meghatározott, külhoni, az oktatásszakmai hálózatokon keresztül megvalósuló tudástranszfert támogató együttműködések keretébe.