Dr. Mohai Katalin

Infokommunikációs technológia és tanulási zavarok,
állapotmegismeréstől az intervencióig

Dr. Mohai Katalin.jpg

 

Előadásom fő fókusza a tanulási zavart mutató gyermekek e-inklúziójának néhány aspektusára vonatkozó gondolat megosztása, melyben egy paradigmaváltásra szeretném a figyelmet felhívni az érintett gyermekek azonosítására és intervenciójára vonatkozóan

A technológiai fejlődés az egész társadalmat érintő egyre gyorsuló változásokat generál, így napjainkban mind a többségi, mind a különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásának újratervezése zajlik. Újragondolni, hogy – az IKT hatására is újraformálódó – társadalom által támasztott követelményeknek milyen készségekkel és kompetenciákkal lehet megfelelni, melyek azok, amik az ebben a században felnövő gyerekek számára nélkülözhetetlenek. Ez a felismerés mára már szinte evidencia. Így valójában a fő kérdés: hogyan kapcsolható össze a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében az inkluzív szemlélet és a technológia használata, vagyis a technológia hogyan támogathatja, facilitálhatja az integrációt és inklúziót. Hogyan gazdagíthatja együttesen mind a tipikus, mind az atipikus fejlődésű gyermekek kompetencia- és tudásgyarapodását.

A méltányos oktatási környezet megteremtése, az inklúzió a diagnózison keresztül az egyénre szabott fejlesztésen át az aggregált, rendszerszintű teljesítmény monitorozásáig számos szinten megvalósulhat, a fő cél, hogy minimalizálja a tanulási hátrányokat, s alkalmassá tegye a tanulókat az autonóm, ugyanakkor együttműködő tanulásra. Mindez az e-inklúzió során a digitális technológiák, tanulói kontextus és tanulók interakciójában valósulhat meg. Hosszú távon ez teszi lehetővé az érintett gyermekeknek, hogy bevonódjanak az információs társadalom vérkeringésébe.

Előadásomban a különleges bánásmódot igénylő tanulók állapot-megismerésére, egyéni szükségleteinek azonosítására mutatok be néhány hazai fejlesztésű IKT-n alapuló diagnosztikus eljárást, majd ezek rendszerszintű implementációjára, továbbá fejlesztő programok kidolgozására kínálok javaslatot, elsősorban a pedagógiai szakszolgálatok Integrált Nyomonkövető Rendszerének (INYR) lehetséges kiaknázására is rámutatva.

Dr. Mohai Katalin 1

Dr. Mohai Katalin 2

Dr. Mohai Katalin 3

Dr. Mohai Katalin 4

Dr. Mohai Katalin 5

Dr. Mohai Katalin 6

Dr. Mohai Katalin 7

Dr. Mohai Katalin 8

Dr. Mohai Katalin 9

Dr. Mohai Katalin 10

Dr. Mohai Katalin 11

Dr. Mohai Katalin 12

Dr. Mohai Katalin 13

Dr. Mohai Katalin 13

Dr. Mohai Katalin 14

Dr. Mohai Katalin 15

Dr. Mohai Katalin 16

Dr. Mohai Katalin 17

Dr. Mohai Katalin 18

Dr. Mohai Katalin 19

Dr. Mohai Katalin 20

Dr. Mohai Katalin 21Dr. Mohai Katalin 22

Dr. Mohai Katalin 23

Dr. Mohai Katalin 24

Dr. Mohai Katalin 25

Dr. Mohai Katalin 26

Dr. Mohai Katalin 27