Dr. Hauser Zoltán

Felsőoktatási fejlesztések az Eötvös-programban

hz0

A Módszertani Gyakorlóintézményi Hálózat fő célja olyan intézményrendszer megteremtése a Eötvös-program keretei között, amely speciálisan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladásának segítése érdekében a pedagógiai támogatás, az integrációs felkészítés, a képesség-kibontakoztató felkészítés és az óvodai fejlesztő program feladataihoz biztosít pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A hálózat célja továbbá az intézményfejlesztés érdekében olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatói rendszer kialakítása, amely hozzájárul a hatékony, az eredményes köznevelési rendszer fejlesztéséhez. Gyakorló terep biztosításával a pedagógusképzésben tanuló hallgatóknak a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók fejlesztési problémáinak megismeréséhez ad lehetőséget. Az Eötvös József Program pedagógiai szakmai szolgáltatásának közvetlen elérhetősége az MGYH intézményeire épül. Kiemelten az ország azon területein, ahol jelentős számban működnek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató köznevelési intézmények. További cél a horizontális együttműködés és a hálózati tanulás segítése, a pedagógiai szakmai szolgáltatás más szervezeteivel a hatékony párbeszéd fenntartása. A közvetlen célcsoport elsősorban a 3–16 éves kiemelt figyelmet igénylő, főként hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók (HH és HHH-s tanulók) és az őket nevelő, oktató pedagógusok.

A Módszertani Gyakorlóintézményi Hálózat működésének célja:

 • a köznevelési intézmények szakmai munkájának támogatása;
 • az intézményfejlesztés érdekében olyan pedagógiai szakmai támogatói rendszer kialakítása, amely hozzájárul az esélyteremtéshez;
 • gyakorló terep biztosítása a pedagógusképzés hallgatóinak a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók fejlesztési problémáinak megismeréséhez;
 • a pedagógiai szakmai támogató tevékenység elősegítse, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató köznevelési intézményekben;
 • a horizontális együttműködés és a hálózati együtt-tanulás segítése,
 • a pedagógiai szakmai támogatás közvetlen, hely közeli elérhetőségének biztosítása;
 • az EJP pedagógia szakmai szolgáltatása szervezeti tevékenységének és keretének a megalapozása.

hz1

Az MGYH eddigi tevékenységének összegezése

Meghatározott kritériumrendszer alapján került kiválasztásra az intézményhálózat, amit a projekt Szakmai Tanácsadó Testülete fogadott el. A kiválasztásra és elfogadásra került 26 intézményt és azok fenntartóit felkerestük, személyes szakmai beszélgetésekkel készítettük elő az együttműködési megállapodások megkötését. Ezen az egyeztetésen kerültek kiválasztásra – a fenntartóval és az intézménnyel egyetértésben – az intézményi konzulensek. A konzulensek – intézményenként két fő – munkaszerződéses jogviszonnyal kapcsolódtak az MGYH tevékenységének megalapozását jelentő feladatok megvalósításába.

Műhelyfoglalkozásokkal indult a munka, melyeket Kaposvárott és Egerben tartottunk a konzulensek részvételével. Az MGYH leendő tevékenységének az Eötvös József Programhoz kapcsolódó általános megismerésen túl elindult a jó gyakorlatok összegyűjtése. A műhelymunka érintette a működési rendet és az eljárást is szabályozó módszertani kézkönyv szerkezeti elemeinek a megbeszélését is.

A projekt keretében elkészült az MGYH működéséhez szükséges módszertani kézikönyv (kapcsoskönyv) és gyakorlóintézményi konzulensek felkészítéséhez szükséges képzési dokumentáció is. Az akkreditációra benyújtott 60 órás blended jellegű képzési program kipróbálása megtörtént jó eredménnyel, és számos felhasználható tapasztalattal. A képzésen részvevők megismertették elsősorban a szakmai szolgáltatás és a felsőoktatási gyakorlóhelyekre vonatkozó szabályozókat és a hálózatalapú tanulás modelljét. A további témakörök a jó gyakorlatok módszertana, valamint az együttműködés a köznevelés a felsőoktatás között voltak. A képzés tartalma kitért a módszertani intézmények pedagógiai szakmai támogatási eljárásrendjére is.

A projektben résztvevő intézményeket a mentorok, illetve a koordinátorok képviselik, így az MGYH konzulensei velük tarthatják a kapcsolatot. Ehhez kidolgoztuk a Módszertani Gyakorló Intézmények konzulenseinek feladatatrend­szerét, mely elősegíti a módszertani kultúra fejlődését.

A projekt keretében – a hátrányos helyzet országos megjelenésére is tekintettel – az Eszterházy Károly Főiskolával (EKF) és a Kaposvári Egyetemmel (KE) jött létre együttműködési megállapodás. Ennek első eredményei a pedagógusképzésben a felkészítés érzékenyítése az esélyteremtés feladatainak ellátására. Továbbá a pedagógusképzésben a hátrányos helyzet kezeléséhez adekvát továbbképzések és szakvizsgák megújítása és indítása. Az együttműködési megállapodások biztosítják továbbá a módszertani gyakorlóintézményi hálózat bekapcsolását a pedagógusképzés összefüggő gyakorlatát megvalósító bázisiskolai rendszerbe. A megállapodásban rögzített együttműködést az érintett intézményekben 2 + 2 fő felsőoktatási szakértő koordinátor segítette.

 

Intézmény neve

Helység

1.

Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kazár

2.

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Tiszafüred

3.

Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc Tagiskolája

Barcs

4.

Bátai Hunyadi János Általános Iskola

Báta

5.

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola

Miskolc

6.

Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium

Kazincbarcika

7.

Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Parád

8.

FM ASzk – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Pétervására

9.

FM DASzK, Szakképző Iskola – Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Villány

10.

FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Szekszárd

11.

Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Lengyeltóti

12.

Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

Berettyóújfalu

13.

Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kadarkút

14.

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája

Kaposvár

15.

Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Kiskőrös

16.

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola

Kozármisleny

17.

Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Nyíregyháza

18.

Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola

Miskolc

19.

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde

Sátoraljaújhely

20.

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Hajdúdorog

21.

Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda

Göncruszka

22.

Teveli Általános Iskola

Tevel

23.

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vásárosdombó

24.

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Baktalórántháza

25.

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda

Verpelét

26.

Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája

Kétújfalu

Az MGYH felsőoktatási együttműködését megalapozó lépések összefoglalva:

 • A HHH gyermekekkel foglakozó iskolák programjának regionális áttekintése, példaértékű pedagógiai jó gyakorlatainak megismerése és átvétele (gyakorlati képzéshez a bázisiskolai hálózat bővítése) – EKF, KE.
 • Közreműködés az MGYH intézményhálózat tagjainak kiválasztásában (szinergiával a gyakorlati bázisintézményekre) – EKF, KE.
 • Elemző vizsgálat az óvodapedagógus és tanító szakok pedagógiai és pszichológiai tantárgyaiban, javaslatok az esélyteremtéshez kapcsolódó tartalmak markánsabb megjelenésére. Tartalmi felülvizsgálattal újraindul a Romológia specializáció, amelynek felvétele minden pedagógus alapszakon lehetséges – KE, (EKF).
 • Elemző vizsgálat az osztatlan tanárképzés pedagógiai – tanári mesterség – moduljában a hátrányos helyzet kezeléséhez, az esélyteremtéshez szükséges tartalmak növeléséhez (tanítási gyakorlatra erős fókusszal), javaslat bevezetése a programokba – EKF.
 • A hátrányos helyzetet és az esélyteremtést fókuszba állító új kurzusok bevezetése a pedagógusképzésben: A hátrányos helyzet pedagógiája címmel – EKF, KE.
 • A Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakirányú továbbképzési szak átdolgozása – KE.
 • A Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére, az Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés és a Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirányú továbbképzési szakok átdolgozása – EKF.
 • Új szakirányú továbbképzés program kidolgozása: Az elfogadás pedagógiája – KE.
 • A Mentori feladatokra való felkészítés a pedagógus szakvizsgára című felkészítő szakirányú továbbképzés a választható indítása – KE.
 • Új szakirányú továbbképzés program kidolgozása és bevezetése: Integrációs szakmai feladatokra felkészítő pedagógus – EKF.
 • A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben megújítva működnek a Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben és a Gyakorlatvezető mentortanár programok – EKF.
 • Aktív szakmai műhelyként működnek a Roma Szakkollégiumok – EKF, KE.

A COMENIUS VALIDUS program tartalmi előkészítése

Sikeresen növelni a digitális átállás esélyét a köznevelésben, különös tekintettel a 3–12 éves tanulók korosztály körében az alkalmas módszertani kultúra és az ehhez kapcsolódó oktatási modellek kialakításával az információs műveltség hosszú távú fejleszthetősége érdekében.