Dr. Bakos Károly

Felsőoktatási felvételi eljárás 2008.

31 bakos k

Felsőoktatási Felvételi 2008.

Több ezer diák érkezett sorsdöntő hónapok elé. Decembertől két hónapig van arra lehetőség, hogy eldöntsék, az elkövetkezendő jó pár évben mit és hol szeretnének tanulni. Ebben segítséget nyújt a Felsőoktatási tájékoztató is, amiben minden főiskola és egyetem szakjai és a hozzá tartozó információk megtalálhatók.

A Tájékoztató a felsőoktatási intézmények hivatalos adatszolgáltatásai alapján, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), illetve az Oktatási Hivatal (OH) jóváhagyásával jelenik meg, az Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) koordinálásával. A Tájékoztató összeállításakor három elvet együttesen kellett érvényre juttatni:

  • A teljeskörűség elve két szinten is megjelenik: a Tájékoztatóval és a benne szereplő intézményi fejezetekkel szemben is alapkövetelmény, hogy azok az adott felvételi eljárásra vonatkozóan teljes körű információt nyújtsanak a jelentkezőknek a magyar felsőoktatási intézmények államilag támogatott és költségtérítéses képzéseiről, azok szintjéről, formáiról.
  • A nyilvánosság elvét az intézmények "saját tájékoztatására" vonatkozó szabályok hivatottak biztosítani. A cél az információ hozzáférhetővé tétele az esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben. A szabályok közül a legfontosabbak: a felsőoktatási intézmény a felvételi követelményeket legalább két évvel, az egyéb feltételeket legalább egy évvel a bevezetésük előtt nyilvánosságra hozza. A felsőoktatási intézmények képzéseikről rendszeres tájékoztatást adnak, a felvételi követelményeket évente, megfelelő időben közzéteszik, és lehetőséget biztosítanak az intézményi felvételi szabályzat megismerésére.
  • A hitelesség elvét a kiadvány szerkesztésének módszere garantálja: a kéziratot az OFIK munkatársai, az intézmények adatszolgáltatása alapján állítják össze. Az OKM Felsőoktatási Főosztálya, illetve az Oktatási Hivatal vizsgálja meg azt, hogy az intézmények megjelentetni tervezett közleményei, illetve jelen kiadvány tartalma megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak. Az intézmények vezetői a Tájékoztatóban megjelent intézményi meghirdetéseket jóváhagyták. Az OKM, az Oktatási Hivatal, az intézmények és az OFIK folyamatos egyeztetéssel megvalósuló együttműködése biztosítja, hogy megbízható, ellenőrzött tartalom kerüljön a kiadványba.

 

A Tájékoztató nem önálló jogforrás; az Alkotmányban, a Felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a kiválasztott felsőoktatási intézménybe történő érvényes jelentkezéshez szükséges. A kötetnek nem célja a továbbtanulási döntés megkönnyítése vagy a felkészülés elősegítése, erre más kiadványok szolgálnak.

Magyarországon hivatalosan felsőfokú képzést folytatni kizárólag akkor lehet, ha az adott képzést az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette. Ez igaz a magyar intézmények alap- és mesterképzéseire, doktori képzéseire, felsőfokú szakképzéseire éppúgy, mint a közoktatási intézmények felsőfokú szakképzéseire vagy a külföldi intézmények képzéseire. Egyes szakoknál a szakindítási engedélyek határozott időre szólhatnak, amennyiben ilyen szak kerül meghirdetésre, azt az adott felsőoktatási intézmény oldalán közöljük.

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007. decemberben jelent meg. Ebben a kiadványban a 2008. szeptemberében induló képzéseket találhatja meg az olvasó. Ezen felül 2008. január 31-ig bezárólag megjelenik egy kiegészítés, amelyben további jóváhagyott szakok találhatók majd. A jelentkezési határidő alapképzésnél 2008. február 15., mesterképzésnél pedig március 15. Hiánypótlásra folyamatosan van lehetőség, de legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig. A regisztrációs levelet április végéig kapják kézhez a felvételizők. Július 10-ig pedig lehetőség van adatmódosításra, sorrendmódosításra, de a további dokumentumok csatolásának határideje is ez. Július 24-e a felvételi döntés várható időpontja – mondta el Manherz Károly, felsőoktatási szakállamtitkár. Tehát az eljárás lényegében változatlan szabályokkal és a megszokott menetrend szerint zajlik. 2008 őszén 56.000 főt vesznek fel államilag támogatott képzésre, míg államilag támogatott mesterképzésre 3.500 főt.

„Megjelent a jövő évi felsőoktatási felvételi tájékoztató: a 950 oldalas kötet a szeptemberben induló tanévre 1.616-féle alapképzést, 262-féle mesterképzést, 384-féle felsőfokú szakképzést, és 70-féle osztatlan képzést kínál a diákoknak - közölte Kerekes Gábor, az Educatio Kht. vezetője budapesti sajtótájékoztatón.

Egyetlen új alapszak indul: molekuláris bionikára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem várja a hallgatókat.

Jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe jövőre is február 15-ig lehet az alapképzésekre, mesterképzéseknél a határidő március 15. lesz.

A diákok egy jelentkezési lapon korlátlan számú államilag támogatott és költségtérítéses kérelmet adhatnak be, de kötelező megjelölniük azt a sorrendet, amelynek alapján jelentkezésük elbírálását kérik - mondta el Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár. Az eljárás menete változatlan az előző évhez képest.

A jelentkezés alapdíja 9 ezer forint, ezért háromféle helyet lehet megjelölni, a kiegészítő díj jelentkezésenként 2 ezer forint. Azon intézmények, amelyek alkalmassági, vagy gyakorlati vizsgát tartanak, kérhetnek különeljárási díjat, ennek összege azonban maximum négyezer forint lehet - mondta el Kerekes Gábor az MTI kérdésére.

dr

Fotó: Gordon Eszter

A diákoknak érdemes alaposan átnézni a tájékoztatót: négy felsőoktatási intézmény ugyanis eltért a tandíj korábban ajánlott 105, illetve 150 ezer forintos éves összegétől, s ennél magasabb összeget határoztak meg.

A tájékoztatóból kiderül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem alapképzésben, a félévre ajánlott 52.500 forint helyett, több képzésben is 55 ezer, illetve 78.750 forintot kér hallgatóitól, míg a Károli Gáspár Református Egyetem 56 ezer és 75 ezer forintos képzési összegeket határozott meg. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 65 ezer forintos féléves összeget ír, a Rendőrtiszti Főiskolán 60 ezer forintot kérnek majd több alapképzésben. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karán 55 ezer forint lesz a tandíj több képzésnél.

A mesterképzéseknél is magasabb összeget állapított meg az ajánlott 75 ezer forintnál a Budapesti Corvinus Egyetem, amely több szakon 112.500 forintot szed majd be hallgatóitól, a Műegyetem pedig 95 ezer forintért kínálja két képzését.

Manherz Károly, az MTI kérdésére elmondta, hogy ajánlott összegekről volt szó, amelyektől az eltérésre a törvény lehetőséget ad.

A tárca szerette volna törvényben rögzíteni, hogy a tandíj összege 2010-ig változatlan maradjon, de a vonatkozó módosítást a parlament nem fogadta el.

A felsőoktatási intézményekben pedig, annak ellenére, hogy korábban a rektorok megállapodtak: első évben alapképzésben egységesen 105 ezer, illetve mesterképzésben 150 ezer forint lesz a tandíj összege, ettől eltérő határozatokat hoztak.

Az eltérésről minden esetben az intézmények szenátusa döntött - hangsúlyozta az államtitkár.

A felsőoktatási törvény értelmében a hallgatók legjobban teljesítő 15 százaléka mentesül majd a tandíj megfizetése alól. Manherz Károly szólt arról is, hogy dolgoznak a diákhitel rendszerének módosításán, azt szeretnék, ha az államilag támogatott képzésben is 40 ezer forint lehetne az igényelhető hitel összege.

A felvételi eljárás során a felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, és az egységes, osztatlan képzésekre a diákokat a középiskolai teljesítményük és két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell rangsorolni. Új, 400+80 pontos rendszer lép életbe, amelyben 200 pontot lehet az érettségi eredményekből és 200 pontot a középiskolai eredményekből szerezni. A diákok további 80 pluszponttal növelhetik esélyeiket, de ebből nyelvvizsgáért csak 50 pont szerezhető. A felvételi tájékoztatóban a felvételizők mintaszámítások segítségével igazodhatnak el az új rendszerben. A minimális ponthatár alap és osztatlan képzésben 160, a felsőfokú szakképzésben 140 pont.

A mesterképzéseknél a jelentkezők elbírálását az intézmények saját szabályzatukban rögzítették.

Manherz Károly szólt arról is, hogy a most megjelent felvételi tájékoztató januárban egy kiegészítő kötettel bővül, ugyanis a Magyar Akkreditációs Bizottság folyamatosan tárgyal mesterszakok engedélyezéséről. A jövő év eleji kiadványban várhatóan már az első tanári mesterszakokat is megtalálják majd a diákok.

A következő tanévben a kormány döntése alapján államilag támogatott képzésben összesen 56 ezren tanulhatnak majd, míg mesterképzésekre 3.500 diákot lehet felvenni.” /Oktatási és Kulturális Minisztérium/

Jelentkezés

A jelentkezés módját illetően több opció is van. Egyrészt elektronikus úton (e-Felvételi), a www.felvi.hu weboldalon kitöltött nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy ügyfélkapu segítségével hitelesítve, elektronikus úton beküldve. Másrészt felvételi jelentkezési lapot vásárolva – könyvesboltban, postán, nyomtatvány-papír boltban – papír alapon, postán feladva. Mint tavaly, idén is az alapdíj 9000 forint, amivel három képzésre jelentkezhetnek. További jelentkezések esetén 2000 forintot kell fizetni. Egyes intézmények alkalmassági vizsgájukért külön díjat szedhetnek be, ami maximum 4000 forint lehet, de ezt valóban intézménye válogatja.

 

Pontszámítás (A, O, F)

Mint már hallható volt, változások történtek a pontszámításban, alapjában véve azonban a rendszer nem változott. Összesen 480 pontot lehet elérni. A számítás módját illetően három variációval létezik, amelyek közül a legideálisabbat választhatják ki a diákok. Számolhatunk a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegével (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A második lehetőség szerint az érettségi pontok kétszeresét számítjuk (max. 400 pont), és hozzáadjuk a többletpontokat (max. 80 pont). A harmadik számítási módszer szerint a tanulmányi pontok kétszeresét vesszük (max. 400 pont), és hozzáadjuk a többletpontokat (max. 80 pont). Ez azonban csak felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén alkalmazható. A minimum ponthatár A-n és O-n 160, F-en 140 pont. Ezen pontszámok a többletpontok nélkül értendők, kivéve az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat. Minden szakon kettő érettségi tárgyat kell választani. A tanulmányi pontoknál kizárólag az év végi eredmények számítanak, a félévi nem.

 

A többletpontok

Többletpontokat különböző jogcímeken lehet elérni, de ezek összege maximum 80 pont lehet. A jelentkezők számára abban az esetben is 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjaiknak összege ezt meghaladná. A jogszabály alapján minden szakon járó (kötelező) többletpontokat adhatnak: nyelvtudásért (max. 50 többletpont), emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont), előnyben részesítés okán (max. 50 többletpont). Képzési területenként sporteredményekért, szakirányú szakképesítés alapján, művészeti versenyen elért eredményért, tanulmányi versenyen elért adott eredményért adható még többletpont.

 

„Tájékozódás nélkül nem megy!”

Az ideális iskola kiválasztását öt nyomtatott kiadvány segíti. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató, a Szakirányú továbbképzések, és a három kötetes Felvételi tájoló.

Az első főiskolát választók számára elsődlegesen a Felsőoktatási felvételi tájékoztató ad irányt. Ebben 1616 alapképzés, 70 egységes, osztatlan képzés, 262 mesterképzés és 383 felsőfokú szakképzés kapott helyet, mely Magyarország összes felsőoktatási intézményét magában foglalja. Mint már néhány sorral feljebb említettem, 2008. január végén megjelenik a hivatalos kiegészítés is. A Felvételi tájoló három kötetében az alapképzési szakokat és a választható mesterképzési szakokat, a felsőoktatási intézményeket mutatja be képzési területenként. Ebben a három könyvben érettségi követelmények, felvételi ponthatárok, statisztikák, munkaerő-piaci kilátások, jövedelmi adatok, valamint hallgatókkal és oktatókkal készült interjúk is helyet kaptak. A „Szakirányú továbbképzések 2008” című könyv a diploma utáni speciális szakképzettséget nyújtó képzések gyűjteménye.

A könyvek mellett a www.felvi.hu weboldalon megtalálható minden szükséges információ a szakokról, a képzési lehetőségekről. Megjelenési formája, felépítése az előző évekhez képest nem változott. Tartalmát illetően az alábbiak találhatók meg a portálon: szakkereső, szakleírások, felvételi szabályok, általános tudnivalók, statisztikai adatok, elemzések, interaktív rangsor, „Én felvim” – személyre szabott oldal - , e-felvételi, elektronikus ügyintézés, Felvi hírlevél, Felvi fórum, OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás.

Emellett ingyenes hírlevélre is feliratkozhatnak a felvételizők. Ebben felvételi aktualitások, érdekességek, felsőoktatási hírek, szakok és intézmények bemutatása olvasható. A 2007/2008-as tanévben szeptemberben, októberben, decemberben, januárban, márciusban és áprilisban jelenik meg.

További tájékozódási lehetőséget nyújtanak:

  • az intézmények nyílt napjai (felvi.hu nyílt nap kereső), valamint
  • az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, amit 2008. január 18-19-én rendeznek meg Budapesten a Syma „A” Csarnokban.
  • Telefonon is lehet információkat szerezni a Kormányzati Ügyfél Tájékoztató Központ számán, a 189-en (1-es nyelvválasztó, majd 6-os menüpont: jelentkezéssel kapcsolatos információk).
  • E-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címenAz e-mail cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges, illetve
  • személyesen ezen a címen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 1088 Budapest, Reviczky utca 6. szám alatt hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.

Tehát a tájékozódási fórumok igen széleskörűek, érdemes jó alaposan mindent végigböngészni, hiszen minden adott hozzá.

  1. 2007. december 19. - 12:00, Gombkötő Natália, Budapest

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ tájékoztatója (www.felvi.hu):


FELVÉTELI 2008.

 

December 15.: megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2008. szeptemberben induló képzések

1. lépés: A megfelelő pálya kiválasztása

OFIK Pályatanácsadó: Az Országos Felsőoktatási Információs Központ szakpszichológusa e-mailben, vagy akár személyesen is segít a személyes képességek felmérésében, az elképzelt pályák sajátosságainak megismerésében, illetve támpontokat tud adni a "testre szabott pálya" megtalálásában: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Önismereti tesztek szintén hasznosak a saját képességek és elképzelések tisztázásában.

(Regisztráció és bejelentkezés után - a teszteredmények a személyes oldalon eltárolódnak.)

 

FELVÉTELI TÁJOLÓ 2008: Három kötete részletesen bemutatja a szakokat, a választható szakirányokat, az alapszakok után megcélozható mesterképzéseket. Választ ad arra a kérdésre is, hogy mi vár a diplomásokra egy-egy szak elvégzése után a munkaerőpiacon, milyen képességek, tapasztalatok segíthetik őket az elhelyezkedésben.

(Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a Kiadványok menüpont alatt, regisztráció és bejelentkezés után.)

2. lépés: Az intézmény(ek) és szak(ok) kiválasztása

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ - 2008. szeptemberben induló képzések: A nélkülözhetetlen "kék könyv" részletesen ismerteti a "tavaszi eljárásra" vonatkozó hivatalos felsőoktatási felvételi lehetőségeket, tudnivalókat és szabályokat. A Tájékoztató tartalmazza a felsőfokú szakképzéseket, a BSc/BA és MSc/MA képzéseket. A képzési lehetőségek mellett a jelentkezés valamennyi szabálya megtalálható benne, feltételektől a lapkitöltésen át a pontszámításig.

(Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a Kiadványok menüpont alatt, regisztráció és bejelentkezés után.)

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján is megtalálható a kék könyv adatbázisa: az általános szabályok a Felvételi tájékoztató/szeptemberi képzések fül alatt olvashatók, a meghirdetett képzések pedig az Egyetemek, főiskolák menüben, az egyes intézmények saját oldalain találhatók meg, de kereshető a konkrét szakok felől is, ekkor a Szakkeresőre kell kattintani. (Figyelem! Párhuzamosan még a februárra meghirdetett képzések is olvashatók a Felvin!). Az egyes szakok bemutatását a Szakleírások menüpontra kattintva lehet elérni.

Azonban csupán a szakok közt kell dönteni. Az ország számos intézményében folyik ugyanazon szakterület képzése, és minden intézmény mást-mást tud nyújtani a hallgatóinak. Valamiképpen rangsorolni kell őket, és ennek szempontja lehet egyszerűen a távolság a lakóhelytől, a diploma várható értéke, az intézmények technikai ellátottsága vagy akár a hallgatói élet minősége is, ha azt találja valaki a legfontosabbnak.

 

DIPLOMA 2008 - Felvi-rangsorokkal: 16 szak részletes rangsora, összesen pedig 107 képzés rangsor táblázatai - a kialakult sorrendek az oktatók, a hallgatók és a munkaerőpiac véleményét is tükrözik. Az abszolút rangsorok valamennyi egyetemi, főiskolai kart közös pályán méretik meg.

(Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a Kiadványok menüpont alatt, regisztráció és bejelentkezés után.)

 

Interaktív Felvi-rangsor a neten: elektronikus szolgáltatásunkkal számos szempontból alapján összemérhetők, és sorba rendezhetők az egyetemek, főiskolák a Statisztikák, rangsorok menüpont alatt.

Természetesen a Felvi-könyvek további kiadványai - így a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, vagy a csak virtuális formában megjelenő DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ - főbb információs adatbázisa is megtalálható a Felvi.hu-n.

 

Január vége: Megjelenik a Tájékoztató hivatalos kiegészítése

A jelentkezés "formába öntésével", azaz a jelentkezési lap - vagy e-felvételi - kitöltésével érdemes megvárni a Tájékozató megjelenését követő változásokat, az esetleg induló új szakokat, a jelentkezést befolyásoló módosításokat, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008. január végén az országos napilapokban és honlapunkon, a felvi.hu-n teszi közzé hivatalos Kiegészítés formájában.

3. lépés: A jelentkezési lapok kitöltése

A sikeres felvételihez vezető út első lépése a jelentkezési lap hibátlan kitöltése. A jelentkezési lapot postahivatalokban és könyvesboltokban lehet megvenni (ezek listája december második felétől a Segíthetünk? menüpontban található). A hibátlan jelentkezési lap "előállításában" segítséget nyújt a Tájékoztatóban és magán a jelentkezési lapon olvasható útmutató, illetve hamarosan elérhető a lapkitöltő prezentáció.

A jelentkezés eljárási díja egyszerűen kiszámítható eljárásidíj-kalkulátorral.

 

E-FELVÉTELI: a papírmunka és a postai sorbanállás megtakarítható! A jelentkezés 21. századi módja az e-felvételi, azaz az elektronikus jelentkezés. Elérhető előreláthatólag január elejétől, regisztrációt követően! Az e-felvételi minden tekintetben egyenértékű jelentkezésnek számít a hagyományos jelentkezési móddal: 2007-ben már minden tizedik jelentkező ezt használta.

Február 15.: jelentkezési határidő

4. lépés: A jelentkezés benyújtása

2008. február 15-én éjfélig lehet postára adni a jelentkezési lapokat, illetve szerkeszteni még egy utolsót az e-felvételi jelentkezésen. Tapasztalataink szerint nem éri meg az utolsó napra halasztani a postázást, hiszen a kényelmeskedők évről évre hosszú sorbanállásra, zsúfoltságra és idegeskedésre számíthatnak a postahivatalokban.

 

Figyelem! Február 15. nem csupán a felvételi jelentkezés, de a tavaszi érettségi vizsgákra való jelentkezés határideje is! Mindkettőre külön-külön kell jelentkezni!

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK: A három leggyakoribb érettségi tantárgyból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem - 5-5 kiadvány segít a vizsgafelkészülésben, megoldással, javítási útmutatóval - emelt és középszinten külön-külön kötetben!

(Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a Kiadványok menüpont alatt, regisztráció és bejelentkezés után.)

 

Érettségi tételsorok a Felvin is elérhetőek. Érettségizzünk! rovatban a Feladatsorok alpontban gyakorló feladatsorok és a korábbi évek kétszintű érettségi vizsgáin szereplő tételsorokat sorakoznak javítási útmutatóikkal együtt. A Tanulási tippek alatt pedig tanulástechnikai, vizsgafelkészülési praktikák várják az olvasókat.