Dr. Bodnár Éva – Dr. Horváth H. Attila

Az OFI pedagógusképzési kutatási kataszterének
jelentősége – A pedagóguspálya népszerűsítésének
nemzetközi jógyakorlatai, hazai lehetőségek

be0    be1

Kerber Zoltán

A tanári munkanaplók alkalmazása
a taneszközök beválásának vizsgálatához

kz0

Borhegyi Péter

Az új korszakhatárok adta lehetőségek
és korlátok a történelemtanításban

bp1

Arday István

A földrajztanítás megújításának tartalmi
és módszertani kérdéseiai0

Dr. Hunya Márta

A pedagógus-továbbképzés új elemei
és fogadtatásuk

hm0

Dr. Szabó Mária

A probléma alapú interprofesszionális
szaktanácsadó-képzés általánosítható tanulságai

szm0

Kézy Ágnes

A szaktanácsadás hatása az osztálytermi folyamatokra

ka0

Krajcsovicz Ágnes

A szaktanácsadói kompetenciaprofilok jelentősége
az egyéni pályépítésben és a szakatanácsadói rendszer
minőségi működtetésében

kra0

Banai Angéla

Az interprofesszionális
szervezeti szintű szaktanácsadás tapasztalataiba0

Singer Péter

A tudásmenedzsment fogalmának
és modelljének elméleti megalapozása

sp0