Molnárné Varga Katalin

Mesterpedagógus, kutatótanár tevékenységek
megjelenése a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer+
(NOIR+) stratégiában[1]

molnarnevk 0

Tóth Mária

Mesterpedagógusi és kutatótanári programok
elkészítése, értékelése, elemzése

tothm 0

Iszák Tibor

Mesterpedagógusi és kutatótanári pályázatok
értékelésének tapasztalatai

iszakt 0

Marosi Katalin

A minősítések szervezési tapasztalatairól

marosik 0

Menner Ákos

A köznevelés minőségirányítási rendszere:
Tényalapú döntéselőkészítés támogatása
strukturált adatokkal és objektív elemzéssel

mennera 00

Hollósi Géza

Minőségmutatók: A feladatellátás tervezésének
támogatása a köznevelési adatokból képzett
indikátorokkal

hollosig 0

Dr. Ludányi Arnold – Menner Ákos

Kutatások hasznosíthatósága a köznevelés-irányítás
különböző szintjein: férőhelygazálkodás koncentrációja, mesterpedagógusok foglalkoztatása,
szakmai szolgáltatások finanszírozása

ludanyia 0

Barcsák Marianna

A megújult tanfelügyeleti és önértékelési standardok

barcsakm 0

Barlai Róbertné

Az intézmények szerepe, feladatai a tanfelügyelet
és az egységes intézményi önértékelés bevezetésében

br 0

Czap Zoltán

A tanfelügyeletek és az önértékelés szervezését,
lebonyolítását támogató informatikai rendszer

cz0