Csaba Beatrix

Partnerség és hálózatosodás a köznevelésben

csb0

Fehérvári Krisztina

Mentoráló intézményi tudásmegosztás
és innovatív továbbképzések

fk0

Bíró Csaba

A mozgásos programok
a teljes körű iskolai egészségfejlesztésben

bcs0

Simonné Goschi Gabriella

Testmozgás az iskolában,
avagy a TE IS Program bemutatása

sgg0

Botárné Barcza Éva – Berecz Árpádné
Kovács Gábor

Az Eötvös József Program fejlesztései, eredményei

btr0

Könczöl Tamás – Vitéz Gyöngyvér

Interaktív elektronikus tananyagok fejlesztése

kc0

Dr. Hauser Zoltán

Felsőoktatási fejlesztések az Eötvös-programban

hz0

Tóth László

Mérés-értékelési rendszer, valamint a fejlesztő eszközök
adaptálása, bevezetése a gyakorlatban

tl0