Dr. Szenes György

Intézmények együttműködése a szakképzésben

 szenes szekcea

Sallainé Sipkai Zsuzsa

A TÁMOP közoktatás-fejlesztés háttere, területi stratégiája

sallaine

Kapcsáné Németi Júlia

Kompetenciafejlesztés, egyenlő hozzáférés

kapcsane

Puskás Aurél

Fejlesztéstámogató hálózatok, hálózati tanulás

puskas szekcea

Hunya Balázs

Az ÚMFT intézményrendszeri és eljárásrendi változásai

az NFT I.-hez képest

hunya szekcea

Fodor Kinga

Pénzügyi elszámolhatóság kérdései

fodor

Kovács Melitta

A közoktatást érintő pályázati kiírások bemutatása, pályáztatás-technikai gyakorlatok (TÁMOP, TIOP)

kovacs m

Dr. Polonkai Mária

Jogszabályi és tartalmi változások a szakértői munkában

polonkai szekcea

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna

Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzésének tapasztalatai

tellne szekcea

Merklné Kálvin Mária

Az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzések

merklne