Petránné Képes Gizella

A módosított Helyi Óvodai Nevelési Programok „kihívásai” a mindennapi óvodai életben: az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, fejlesztő óvodai légkör biztosítása..! „Különórák” az óvodában!?

21 petránné

Nagyné Szabó Etelka

Érvek, ellenérvek az óvodai informatikai nevelésről

22 nagyné

Bella Tibor, Jurecz Emil

Miértek és hogyanok a közoktatásban – avagy az iskola mindennapi küzdelmei

23 bella jurecz

Juhászné Víg Éva 

„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt fejlesztési eredményei

24 juhászné

Chytilné Velenczei Zsuzsa

Tananyagfejlesztés

25 chytilné

Kindrusz Pál

Készségek és képességek fejlesztési modellje a 9-10. évfolyamon

27 kindrusz

Pölöskei Gáborné

Ki lehet ma szakértő?

28 pölöskei

Bella Tibor

Újjáalakult a Közoktatási Szakértők Egyesülete

 29 bella

Rajnai Gábor

A Tehetségpontokról és az akkreditációs folyamatról

30 rajnai

Dunai Rita

Komplex intézményértékelés a gyakorlatban

31 dunai