Jávor Balázs

Tehetséggondozás – Új Nemzedék Központ,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
szekció összefoglalója

Jávor Balázs sz_o.jpg

Bella Tibor

Vezetői, szakértői fórum – Köznevelési Szakértők
Országos Egyesülete szekció összefoglalója

Bella Tibor sz_o.jpg

Rozmis Attiláné

Pedagógus-továbbképzések az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt projekt támogatásával

Rozmis Attiláné sz_o.jpg

Szent-Gály Viola

A pedagógiai program, mint az intézményelenőrzés
stratégiai dokumentuma

Szent-Gály Viola ov_sz.jpg

Csepregi Eszter – Ádám Zsuzsa – Botárné Barcza Éva

HONNAN? HOVÁ? HOGYAN?
Az óvodák helyzete és lehetőségei a fejlesztendő régiókban

Csepregi_Eszter_ov_sz.jpg Ádám_Zsuzsa_ov_sz.jpg Botárné_Barcza_Éva_ov_sz.jpg

Oláh Gábor

Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 6. prioritás

Oláh Gábor szakk_sz.jpg

Hudacsek Lászlóné

GINOP-6.2.4 – VEKOP/16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

Hudacsek_Laszlone.jpg

Nagy Regina – Jánossy Zsolt

Az intézményi digitális átállás támogatása
Intézményi digitális fejlesztési terv és szaktanácsadás

Nagy regina_ped_gyak_szek.jpg Jánossy Zsolt_ped_gyak_szek.jpg

Farkas Andrea – Frész Attila

A digitális átállás pedagógiai jó gyakorlatai
Szakmai támogatás és Digitális Témahét

Farkas Andrea ped gyak.jpg Frész Attila ped gyak.jpg

Digitális iskola – Digitális iskola?

Interaktív beszélgetés digitális iskolai kísérletek
megvalósítóival, közreműködőivel

Digitalis iskola-Digitalis iskola.jpg