Hollósi Géza

Indikátorok a tényfeltárás, a helyzetelemzés
és a fejlesztési tervek szolgálatában

57 Hollósi Géza

Fábián Mária

A köznevelési rendszerben megjelenő jó gyakorlatok,
a kiemelkedően innovatív nevelési-oktatási intézmények
és a szakmai szolgáltatók minősítése

58 Fábián Mária

Dr. Pompor Zoltán

A szaktanácsadói rendszer megújításának első két éve

59 Dr. Pompor Zoltán

Krajcsovicz Ágnes

Fejlesztések a tematikus szaktanácsadás területein

61 Krajcsovitz Ágnes

Szabó Győző

A tantárgygondozói szaktanácsadás tapasztalatai
fejlesztői szemmel

62 Szabó Győző

Göröghné Bocskai Éva Róza

A tantárgygondozói szaktanácsadás tapasztalatai
szaktanácsadói szemmel

63 Göröghné Bocskai Éva Róza

Kákonyi Lucia – Csapodi Csaba

Érettségi vizsgák a 21. század elején
(Nemzetközi kitekintés)

65 Kákonyi Lucia 69 Csapodi Csaba

Dr. Dancsó Tünde

Standard alapú mérés és értékelés a közoktatásban

66 Dr. Dancsó Tünde

Peregi Tamás – Csapodi Csaba

A standardfejlesztés lehetőségei Magyarországon

67 Peregi Tamás 69 Csapodi Csaba

Reményi Lászlóné Somlai Judit – Csapodi Csaba

Standardok és érettségi Új-Zélandon

68 Reményi Lászlóné Somlai Judit 69 Csapodi Csaba