Kojanitz László

Az újgenerációs tankönyvek

14 Kojanitz László

Tóth Mária

Hogyan válhatunk mesterpedagógussá, kutatótanárrá?

Tóth Mária

Pölöskei Gáborné

Az intézményrendszer fejlesztése

16 Pölöskei Gáborné

Merklné Kálvin Mária

A kormányhivatalok szerepe
a köznevelés ellenőrzési rendszerének megújításában

17 Merklné Kálvin Mária

Pongrácz László

Az érettségi vizsgarendszer „működése”
a pedagógusok véleménye tükrében

18 Pongrácz László

Bajor Péter

A Tehetséghidak program eredményei és kiterjesztése

19 Bajor Péter

Sárik Zoltán

Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézet fejlesztése és Projektháló (TÁMOP–3.3.13-13/1)

20 Sárik Zoltán

Szász Jenő

Külhoni oktatás, nevelés – Kárpát-medencei kitekintés

21 Szász Jenő

Ostorics László

A PISA és az Országos kompetenciamérés
kapcsolata, összehasonlítása

22 Ostorics László

Dr. Molnár Gyöngyvér

Az óvoda és az iskola feladatai
az értelmi képességek fejlesztése terén

23 Dr. Molnár Gyöngyvér