Lukács Judit

A Követelmények és vizsgák
a nemzetközi gyakorlatban szekció összefoglalója

34 Lukács Judit

Elter András

Az Educatio köznevelést támogató fejlesztései
szekció összefoglalója

35 Elter András

Botárné Barcza Éva

A Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket
oktató-nevelő intézményekkel kapcsolatos szakmai
szolgáltatások fejlesztése szekció összefoglalója

36 Botárné Barcza Éva

Wölfling Zsuzsanna

Tanfelügyelet az óvodában

37 Wölfling Zsuzsanna

Dudásné Szécsény Erika

Minősítés az óvodában

38 Dudásné Szécsény Erika

Smizsánszkyné Marján Ida

Szaktanácsadás az óvodában

39 Smizsánszkyné Marján Ida

Kerekasztal-beszélgetés

A portfólió feltöltéséről – kérdések, válaszok

40 Kerekasztal

Pethő Judit

A 2014. évi általános felvételi eljárás tapasztalatai,
a 2015. évi felvételi eljárás főbb kérdései,
a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

41 Pethő Judit

Kőpatakiné Mészáros Mária – Mayer József

Egész nap az iskolában?

42 Kőpatakiné Mészáros Mária 43 Mayer József

Néder Katalin

Az ökoiskolák nevelési-oktatási programja

44 Néder Katalin