Prof. Csermely Péter

Tehetséggondozás hazánkban és a
Kárpát-medencében: kulcskérdések,
nemzetközi kitekintés és jövőkép

csp0

Dr. Csapó Benő

Az online diagnosztikus felmérések szerepe
az oktatás fejlesztésében

csb0

Dr. Bakonyi Anna

Mérés-értékelés az óvodában? – Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése

ba0

Pongrácz László

Barangolás a kompetenciamérés
eredményei között

pon0

Könczöl Tamás

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató NKft.
szerepe az oktatásfejlesztés támogatásában

kt0

Dr. Princzinger Péter

Az Oktatási Hivatal és a megyei
kormányhivatalok feladatmegosztása

pp0

Dr. Kaposi József

A Nemzeti Alaptanterv
közműveltségi tartalmai

kj0

Dr. Aáry-Tamás Lajos

Konfliktusok az oktatásban

aary0

Dr. Vass Vilmos

Tanulás, gondolkodás, kreativitás

vv0

Dr. Benedek András

A 21. század nevelési kihívásai

ben0