Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

pkg0

Dr. Szenes György

A Középfokú oktatás szekció összefoglalója

szgy0

Dr. Polonkai Mária

A Tehetségfejlesztés szekció összefoglalója

pm00

Kovács Melitta

Az Aktuális pályázatok szekció összefoglalója

km0

Könczöl Tamás

Az Educatio szerepe az oktatásfejlesztés
támogatásában szekció összefoglalója

kt0

Nagy Jenőné

Aktualitások az óvodák életében.
Hogyan gondolkodjunk a tehetségígéretek
gondozásáról?

nj0

Papp Lászlóné

Hogyan vezettem be az óvodámban
a tehetséggondozást?

pln0

Szabóné Oláh Márta

Miért szeretjük
a tehetséggondozó tevékenységet?

szom0

Petránné Képes Gizella

A konzultáció összefoglalása

pkg1

Stéger Csilla

Érettségi, felsőoktatási felvételi
2012 (2013)

scs0