Kapcsáné Németi Júlia

Kompetenciafejlesztés, esélyteremtés, integráció

10 kapcsane n j

Pocsai Zsuzsanna

Kompetenciafejlesztés, esélyteremtés, integráció

11 pocsai zs

Könczöl Tamás

IKT kompetenciafejlesztés és eLearning fejlesztések
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

12 konczol t

Nagy László

Változások az iskolai rendszerű szakképzés
szervezésében és tartalmában

13 nagy l

Pósfai Péter

Az Oktatási Hivatal közoktatási hatósági feladatainak változásai

14 posfai p

Dr. Chrappán Magdolna

Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra a pedagógusképzésben

15 chrappan m

Dr. Falus Iván

A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai

16 falus i

Dr. Benedek András

A tanítás–tanulás új dimenziói a digitális pedagógiai térben

17 benedek a

Brassói Sándor

Értékelés a közoktatási intézményekben

A közoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásai

18 brassoi s

Petránné Képes Gizella

Az Óvoda szekció összefoglalója

19 petranne k g