Beszteri Éva

A gyermek megismerését, fejlődéskövetését segítő módszerek, eszközök gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai a TIOK intézményekben

 beszterieva szekcio

Mandák Csaba

A kompetencia alapú programcsomagok bemutatása

mandakcsaba szekcio

Rápli Györgyi

A kompetencia alapú programcsomagok bemutatása

rapligyorgyi szekcio

Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona

A nem szakrendszerű oktatás elméleti és gyakorlati kérdései

nanszaknecserfalviilona szekcio

Dr. Bakos Károly

Felvétel a felsőoktatásba

bakoskaroly szekcio

Soós László

Változások a szakképzésben

sooslaszlo szekcio

Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit

A DIFER alkalmazása tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulóknál. A teszt alapján mért készségek fejlesztésének lehetőségei

 

fazekasnafenyvesimargit szekcio

Szabó Imre

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének lehetséges szempontjai gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben (A teljesítményértékelés és a tanulói mérés-értékelés kapcsolata)

szaboimre szekcio

Kindruszné Munkácsi Ágnes

A kompetenciamérés eredményeinek hatása az intézmény értékelési és fejlesztési terveire

kindrusznemunkacsiagnes szekcio

Bíró Gábor

Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett bemeneti, kompetencia és pszichológiai mérések hasznosítása a fejlesztési programban

birogabor szekcio