Kissné Takács Erika

Óvoda szekció

 kissnetakacserika szekciobesz

Mandák Csaba

Általános iskola szekció

mandakcsaba szekciobesz

Dr. Szenes György

Középiskola – felsőoktatás szekció

szenesgyorgy szekciobesz

Szabó Imre

Sajátos nevelési igény – gyógypedagógia szekció

szaboimre szekciobesz

Dr. Polonkai Mária

Szakértői tevékenység szekció

polonkaimaria szekciobesz

Nagyrónai László

Fenntartó – többcélú kistérségi társulások szekció

nagyronailaszlo szekciobesz

Nedeczky Veronika

Informatikai (IKT) kompetenciák – SDT szekció

nedeczkyveronika szekciobesz

Dr. Chrappán Magdolna

Óvodai értékek a közoktatásban

chrappanmagdolna szekcio

Petránné Képes Gizella

A törvényes működés óvodai ellenőrzésének lehetséges területei, módszerei, eszközei

petrannakepesgizella szekcio

Badics Tiborné

A minőség és a teljesítmény objektív megítélését segítő értékelés az óvodában

badicstiborne szekcio