Berecz Árpádné

A kistérségi intézkedési terv tervezési módszertana

(289)Bereczné szekció

Gábor Dezső

A kistérségi intézkedési terv tervezési módszertana

(287)Gábor szekció

Kindrusz Pál

Kistérségi mérési-értékelési rendszer

(268)Kindrusz2 szekció

Szalay Sándor

A tankönyvvé nyilvánítás értékelési szempontjai

(238)Szalay szekció

Könczöl Tamás

SDT a gyakorlatban

(238)Könczöl szekció

Hunya Márta

Az EPICT (Európai Pedagógus IKT Jogosítvány) tananyagok

magyarországi adaptációja pedagógus teamek munkájával

(147)Hunya szekció

Csámer Iván

A pedagógus munkájának segítése az EPICT Információkeresés modul segítségével

(164)Csámer szekció

Bacskay Csabáné

Az EPICT „Játék és az IKT” moduljának bemutatása

(167)Bacskayné szekció

Bicsákné Némethy Terézia

Az IKT a speciális pedagógiában – szabadon választható EPICT modul

(171)Bicsákné szekció

Szalayné Tahy Zsuzsa

Az EPICT táblázatkezelés tananyagának beépítése a tanítási órába

(173)Szalayné szekció