Ostorics László

A mérés-értékelési rendszer fejlesztése

OL

Képes Józsefné – Medve Katalin

Digitális pedagógiai fejlesztések
és beépülésük a köznevelési rendszerbe

Kjózsefne MedveKat

Papp László

Köznevelési tematikus hetek,
tematikus napok programfejlesztése

Az alprojekt szakmai előzményei

PL 11

Milánkovics Ibolya

Tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak

MI

Dános Zsolt

Egy komplex intézményfejlesztési rendszer
építésének kezdeti tanulságai az EFOP-3.1.5 projektben

DZS

Csempesz Péter

A hálózati tanulás rendszere az EFOP-3.1.5 projektben

CSP

Benczúr Katalin

A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
pedagógiai-szakmai támogatása

BK

Barcsánszkyné Márton Zsuzsanna – Tóth Mária

Új megoldások a pedagógus-továbbképzés támogatására

BMZS

Kontrohr Andrea

A Mi múzeumunk a pedagógusokért

KonA

Farkas Ferenc

Az én könyvtáram

FF