Csepregi Eszter – Kardosné Nagy Mária

Az esélyteremtő óvoda kapcsolatrendszere,
a hátránykompenzáció lehetőségei
az óvodák külső kapcsolataiban

Csepregi Kardosne

Dános Zsolt – Kis Noémi

A partnerkapcsolatok erősítése az esélyteremtés
érdekében az óvodától a középfokig

DánosZs kisN

Barta József

Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek
a tehetséggondozás területén

BartaJozs

BartaJozs 1

Hajnal Gabriella

Digitális kompetencia fejlesztése a közoktatásban
(EFOP-3.2.4 projekt és KRÉTA)

HajnalG szek

Péterffy Balázs

Szakmai feladatok – deszegregáció

PB

Kóródi Bence

Taneszközök a tanulásban akadályozott enyhe fokú
SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók oktatásához

KorBen

Meszéna Tamásné

Taneszközök a tanulásban akadályozott középsúlyos
SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók oktatásához

MészárosTam

Baranyai Andrea – Horváthné Ligeti Kinga

Egy kattintásra a megoldástól – gyógypedagógiai
lehetőségek a digitális térben

BarA Horvathne

Takács Ádám – Nagyová Rita

Z-generáció az SNI oktatásban – hatékony
multimédiás és interaktív tanulás
értelmileg akadályozott diákok számára

Takács Ádám – Nagyová Rita

Dr. Török Balázs

A Komplex Alapprogram vizsgálati módszerei

Az adatgyűjtés módszerei

TörökBal