Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt óvodai alprojektjében megvalósuló intézményfejlesztések eredményei és jövőképe

NadraineSzGV

Balogh Éva – Petránné Képes Gizella
Smizsánszkyné Marján Ida – Szásziné Sustyák Anna

„Óvoda-iskola átmenet” – egy fenntartói felkérésre
megvalósult intézményi szakmai felülvizsgálat
tapasztalatai alapján – Interaktív szekció

BaÉva PetrKG  SmizsánM SzászSA

Sóváriné Kiss Erika

A minősítő köznevelési szakértő, aki az „Útmutató”
előírásait betartva, figyelembe veszi az adott óvoda helyi pedagógiai rendszerét?! – „Oxfordi vita” típusú szekció

SovarineKE

Jarasovics Lászlóné

Egy óvodavezetői életpályán átívelő, azon túlmutató
tehetséggondozó program bevezetésének,
fejlesztésének útja, jövőképe – Interaktív szekció

jarasovicsLasz

Pálfi Erika

Tartalomfejlesztés

PálfiEr

Fenyősné Kircsi Amália

Természettudományok – TÁG-ra nyílt szemmel

Miért választottam ezt a címet?

Fenyosne KircsiA

Metka Katalin – Pólya Tamás – Baráth Szabolcs

Az EFOP-3.1.7-16-2016-0001 Esélyteremtés
a köznevelésben kiemelt projekt eddig elért eredményei
és a továbblépés lehetőségei a végzettség nélküli
iskolaelhagyás és a tanulói lemorzsolódás
visszaszorítása tekintetében

MetkaK PolyaT BarSz

Pappné Gyulai Katalin – dr. Vántus Andrásné

Igazi esély – valós lehetőség a Debreceni Tankerületi
Központban, azaz esélyteremtés a gyakorlatban

Pappné Gyulai Katalin – dr. Vántus Andrásné

Hámori Éva

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
A kompetenciamérés eredményei

HamoriE

Hudacsek Lászlóné

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
KRÉTA ESL
Rugalmas tanulási utak a szakképzésben

HudL