Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona

A pedagógusképzés megújítása az Eszterházy Károly
Egyetemen a Komplex Alapprogram tükrében

Pajtókné.png

Sárik Zoltán

Európai oktatási térség kiépítése.
Európai Egyetemi Szövetségek

Sárik.png

Prof. Dr. Csépe Valéria

Iskola a digitális térben

Csépe.png

Prof. Dr. Csapó Benő

Az oktatási rendszerek evolúciója: az iskolán
kívüli digitális tanulás tartós hatásai

Csapó.png

Prof. Dr. Charaf Hassan

A mesterséges intelligencia hatása
az oktatás digitalizációjára

Hassan.png

Dr. Rab Árpád

Ha jól működik a digitális oktatás, akkor
mi az iskola valódi funkciója?

Rab.png

Dr. Csányi Tamás

Digitális szakmai támogatás
a mindennapos testnevelésben

Csányi.jpg

Bernáth Julianna

Az iskolai pénzügyi nevelés lehetőségei
a Pénziránytű Alapítvány támogatásával

Bernáth.png

Bajor Péter

Nemzeti Tehetség Program: a köznevelés ösztönzője

Bajor.png

Ütőné Dr. Visi Judit

Pályaorientációt támogató mérőeszköz
és módszertan fejlesztése
az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 projekt keretében

Ütőné.png