Sipos Imre

A módosított Nat-nak megfelelő tankönyvfejlesztés

Sipos.png

Iszák Tibor

Kihívások – szakmai érdekképviseleti,
fenntartói, intézményvezetői szemmel

Iszák.png

Kisfaludy László

Új köznevelési stratégia

kisfaludy.png

Dr. Aáry-Tamás Lajos

A nevelési-oktatási feladatok átalakulása – adjunk teret
az innovációnak, a jó gyakorlatoknak!

Aáry.png

Bajor Péter

A plenáris előadások zárása

ÚJBajor.png

Petránné Képes Gizella

A magyar óvodák jelene, jövője… – Hogyan tovább?
szekció összefoglalója

Petránné.jpg

Fodor Gábor

Az Iskolai nevelés–oktatás
szekció összefoglalója

Fodor.jpg

Hudacsek Lászlóné

Az Intézmények a megújuló szakképzés rendszerében
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szekció összefoglalója

Hudacsek.jpg

Józsa Ferenc

A Módszertani fejlesztések a művészetoktatásban
az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében – UNI-V-ARTS Konzorcium
szekció összefoglalója

Józsa.jpg

Thaisz Miklós

A Hátrányos helyzetű/sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése-oktatása
szekció összefoglalója

Thaisz.jpg