Maus Pál

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere –

„uniós fejlesztések” az oktatásirányítás szolgálatában

P 10 Maus Pál

Pongrácz László

A mérési rendszer fejlesztése, az érettségi
rendszer átvilágítása – TÁMOP-3.1.8-09/1
„Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban”

P 11 Pongrácz László

Dr. Szvathné dr. Szalay Márta

Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai
szolgáltatások – TÁMOP-3.1.5-12
„Pedagógusképzés támogatása”

P 12 Szvathné Szalay Márta

Dr. Lannert Judit

Az iskolarendszer hatékonyságának javítása
TÁMOP-3.1.1-11/1 „XXI. Századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz”

P 13 Lannert Judit

Dr. Bakos András

Az Educatio Nkft. szerepe
az átalakuló köznevelés rendszerében

P 14 Bakos András

Kapcsáné Németi Júlia

Teljes körű ellátást biztosító intézményrendszer – TÁMOP-3.4.2.B-12 „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” kiemelt projekt

Bevezető

P 15 Kapcsáné Németi Júlia

Bajor Péter

A tehetség nemzeti ügy – TÁMOP-3.4.5-12
„Tehetséghidak program”

P 16 Bajor Péter

Nádráné Tóth Borbála

TÁMOP-2.1.2/12-1. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című kiemelt projekt

P 17 Nádráné Tóth Borbála

Merényi Ádám

Tisztaszoftver program, Digitális oktatási alapcsomag

P 18 Merényi Ádám

Pósfai Péter

Jogszabályi változások a köznevelésben

P 26 Pósfai Péter