Barlai Róbertné

A Vezetés- és szervezetfejlesztés, szakértő a köznevelésben;
Független Pedagógus Fórum, Köznevelési Szakértők Országos
Egyesülete szekció összefoglalója

198 34 Barlai Róbertné

Csontó Béla

A Digitális kompetenciafejlesztés szekció összefoglalója

201 35 Csontó Béla

Rozmis Attiláné

EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása

203 sz1 Rozmis Attiláné

Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola

Az óvodákat érintő néhány jogszabályváltozás
és értelmezésük

208 sz1 Nadrainé Szent Gály Viola

Szabó Zoltán – Szalai Andrea

Felkészülés mester pályázatra.
Intézményi feladatok a minősítést, tanfelügyeletet
megelőzően, majd azt követően

213 sz1 Szalai Andrea Szabó Zoltán

Saly Erika

Zöld Óvodából ökoiskolába

215 sz1 Saly Erika1

Pulay Márk

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése
korai életkortól szemvezérelt oktatási szoftverek és
IKT eszközök használatával

225 sz1 Pulay Márk

Dr. Varga Zoltán Balázs

A szakképzés vonzerejének növelése:
pályaorientáció, pályaválasztás, beiskolázás kihívásai

228 sz2 Varga Zoltán

Dr. Juhász Józsefné

Változó képzési szerkezet, új tartalomszabályozási elemek

244 sz2 Juhász Józsefné

Dr. Szabó Mária

Fejlesszünk együtt! – A természettudományos
tantárgyak megújulási lehetősége

248 sz2 Szabó Mária