Kojanitz László

Tankönyvek, tanmenetek

310 sz5 Kojanitz László

Pintér Gergely – Rózsa Gábor

A digitálistartalom-fejlesztés új lehetőségei: okoskönyvek

315 1 sz5 Pintér Gergely 315 2 sz5 Rózsa Gábor

Kákonyi Lucia

Tanulmányi standardok a tanulói fejlesztés szolgálatában

319 sz5 Kákonyi Lucia

Kotán Attila

A köznevelési intézmények működtetésének átvétele

322 sz6 Kotán Attila

Oláh Gábor

Fejlesztések, projektek az állami intézményfenntartónál

325 sz6 Oláh Gábor

Szabó András

A KRÉTA rendszer támogató szerepe a fenntartó és
a köznevelési intézmények közötti együttműködésben

328 sz6 Szabó András

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona

KOmplex ALApprogram (KOALA program) összefoglaló

331 sz6 Pajtókné Tari Ilona

Dr. Polonkai Mária

Tutorhálózat kialakítása

336 sz7 Polonkai Mária

Elter András

Kihívások és válaszok.
Az Új Nemzedék Központ tehetségfejlesztési koncepciója

340 sz7 Elter András

Győryné Csomó Ildikó

A Magyar Templeton Program.
Személyre szabott tehetségtámogatás

350 sz7 Győryné Csomó Ildikó