Stágel Imréné

Gondolkodjunk együtt a szakgimnáziumi érettségiről

253 sz2 Stágel Imréné

Benczúr Katalin

A pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok
ellátásának tapasztalatai, fejlesztési irányai

258 sz3 Benczúr Katalin

Nagy Regina Mária

Az eTwinning program.
Hogyan vegyünk részt nemzetközi projektekben?

261 sz3 Nagy Regina

Benczúr Katalin

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatainak fejlesztései

264 sz3 Benczúr Katalin1

Kindruszné Munkácsi Ágnes

Tapasztalatok és fejlesztések
az országos szaktanácsadói rendszerben

268 sz3 Kindruszné Munkácsi Ágnes

Pintér Rita – Szabó Zoltán

Az önértékelés, tanfelügyelet változásai

272 sz4 Pintér Rita Szabó Zoltán

Marosi Katalin

Milyen a jó mesterpedagógus?
A mesterpedagógus fokozat elérésének útja

284 sz4 Marosi Katalin

Bella Tibor – Maus Pál

Egyszerűsítések az értékelésben

287 1 sz4 Bella Tibor 287 2 sz4 Maus Pál

Iszák Tibor

Sonkád a köznevelés szolgálatában

295 sz4 Iszák Tibor

sonkád

Pálfi Erika

Fejlesztések a kölcsönös tudásmegosztás érdekében

302 sz5 Pálfi Erika