Juhászné Víg Éva

A Magyar oktatás, képzés, nevelés a Kárpát-medencében
szekció összefoglalója

jve0

Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola

Az Educatio óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztései

vio0

Rozmis Attiláné

Felkészülés a hároméves kortól kötelező óvodai
nevelésben való részvétel megvalósítására
fenntartói és intézményi szinten

ra0

Petránné Képes Gizella

Szekcióbeszélgetés, tapasztalatcsere
a szekció résztvevőivel

pkg1

Pásztor Tibor

A komplex szakmai vizsgáztatás rendje és
a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

pt0

Pappné Gyulai Katalin

Az egész napos iskola a gyakorlatban

gyk0

Dr. Cs. Nagy Gábor

A 2013/14. tanév feladatrendszere
az iskolák nézőpontjából

ng0

Dr. Dobszay Ambrus

A kerettantervi adaptáció korlátai,
az eltérő kerettantervek jóváhagyása

da0

Vígh Sára[1]

A szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv kultúraképe

vs1

Kerber Zoltán

A kísérleti tankönyv kipróbálásának eszközei
(A 9. évfolyamos szakiskolai közismereti
kísérleti tankönyv kipróbálásáról)

kz0