Urbán Ferenc Ábel

KIR fejlesztések

ufa0

Schanda Tamás

A köznevelés megújítását támogató fejlesztések
az Educatioban

st0

dr. Főző Attila László

Innovációs trendek a digitális írástudás fejlesztésében

fal0

Sárik Zoltán

Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló (TÁMOP–3.3.13-13/1)

sz0

Dr. Szvathné dr. Szalay Márta

A Nemzeti Tehetség Program
célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

szm0

Wolfné dr. Borsi Julianna

Az oktatásfejlesztés stratégiai irányai 2020-ig[1]

bj0

Dr. Halász Gábor

Oktatásfejlesztés uniós forrásokból
– a 2014–2020 közötti időszak kihívásai[1]

hg0

Bella Tibor

A szakértői tevékenység jövőbeli lehetőségei

bt0

Dr. Aáry-Tamás Lajos

Oktatási konfliktusok és lehetséges megoldásaik

aary0

Rákosi Szilvia

Pedagógus-továbbképzés és ECDL

rsz0