Dr. Kállai Gabriella

Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők
alkalmassági vizsgájának első tapasztalatai

kg0

Dr. Fehérvári Anikó

A tanári felvételi–alkalmassági vizsgák
nemzetközi tapasztalatai

feh0

Dr. Hunya Márta

Az intézmény és a pedagógus szerepe, felelőssége
a folyamatos szakmai fejlődésben

hm0

Fazekas Ágnes

Oktatásügyi fejlesztő szakértők képzése[1]

faz0

Dr. Hauser Zoltán

Eötvös József program – célok, főbb feladatok
együttműködési irányok és hangsúlyok

hz0

Fehérvári Krisztina

Módszertani innováció és együttműködés
a „Köznevelés az iskolában” (TÁMOP 3.1.4.B-13/1)
projekt keretében

fk0

Mátray Zsolt

Köznevelési hálózatok létrehozása – ÁROP-2.2.15
Roma felzárkóztatás módszertani támogatása

mzs0

Dr. Setényi János

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kompetenciamérések során elért eredményeinek elemzése

sj0

Székely Józsefné

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás intézményrendszere

szjn0

Molnár György

A Kárpát-medencei oktatási, képzési
hálózatfejlesztés időszerűsége

mgy0