Nagy Anna Magdolna

Regionális Integrációs Központok és bázisiskolák az Észak-alföldi Régióban

27 nagyannamagdolna

Vasas Ferenc

Az együttnevelés tapasztalatai a pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában és Óvodában

28 vasasf

Kovács Istvánné

Hátrányos helyzetű (kiemelten cigány) gyermekek/tanulók integrációs nevelésének/oktatásának elmélete és gyakorlata – akkreditált pedagógus továbbképzési program

15 kovacsistvanne

Szalay Sándor

A tankönyvvé minősítés aktualitásai

29 szalays

Könczöl Tamás

A Sulinet Expressz program

30 könczölt

Horn György

A kétszintű érettségi vizsga 2005

31 horngy

Dr. Knausz Imre

Az érettségi vizsga egy lehetséges távlati fejlesztési koncepciója

32 knauszi

Nagy Gyöngyi Mária

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának jogi háttere

33 nagygyöngym

Szabó Imre

A pedagógiai program új szabályozási területei

16 szaboimre

Somogyiné Lakatos Andrea

Minőségfejlesztési tevékenységek tapasztalatai gyógypedagógiai intézményekben

34 somogyine